Achtergrond bachelor en

Past Tilburg University bij mij?

Wanneer je aan Tilburg University komt studeren, krijg je een opleiding met kwaliteit. De docenten en voorzieningen staan garant voor een opleiding op hoog academisch niveau. We geven je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen en ontplooien. Maar natuurlijk moet je als student ook bij Tilburg University passen. Wanneer is dat eigenlijk het geval?

Om daar antwoord op te geven hebben we een studentenprofiel opgesteld. We zullen dit profiel eerst in het algemeen beschrijven, om vervolgens per opleiding aanvullende kenmerken en vaardigheden te geven. De officiële toelatingseisen laten we hierbij even buiten beschouwing, het gaat om de extra eigenschappen die je op Tilburg University van dienst kunnen zijn.

Profiel Tilburg University student

Doordachte studiekeuze

Een studiekeuze is niet binnen seconden gemaakt. Je moet onderzoeken of een opleiding echt bij je past. Je hebt je daarom goed georiënteerd op je vervolgstudie en hier ook bewust voor gekozen. Namelijk omdat het onderwerp je echt interesseert en je op de hoogte bent wat de studie inhoudt. Maar ook wat er van je wordt verwacht. Je hebt een afweging gemaakt tussen enerzijds je eigen interesses en anderzijds de vaardigheden die voor de studie van belang zijn.

Motivatie en doorzettingsvermogen

Je bent bereid om voldoende tijd aan de studie te besteden. Je maakt je niet makkelijk van een vak af maar wil elke cursus met doorzettingsvermogen tot een einde brengen. Het leven houdt ook niet op bij de studie: je hebt zin om regelmatig deel te nemen aan activiteiten die indirect de kennis verrijken zoals de vele workshops, congressen en seminars die aan Tilburg University worden georganiseerd.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Wanneer je aan Tilburg University studeert, verwachten wij van je dat je zelfstandig opdrachten uitvoert, problemen oplost en informatie verzamelt. Je hebt als student de discipline om je studie en tijd dusdanig in te delen dat er geen onnodige achterstand ontstaat. Je kunt je zelfstandigheid vergroten door op kamers te gaan of voor een tijdelijk verblijf in het buitenland te kiezen.

Zelfontwikkeling

Je wilt je studietijd ook gebruiken voor zelfontwikkeling. Bij Tilburg University krijg je volop de ruimte voor het aanleren van sociale vaardigheden en het opdoen van bestuurlijke en organisatorische ervaring. Je staat er bijvoorbeeld voor open om actief lid te worden van een studie- of studentenvereniging of facultair bestuursorgaan.

Talenkennis

Je hebt passieve en actieve kennis van minimaal de Nederlandse en de Engelse taal. Bij voorkeur ook van Duits of Frans.


Bekijk hieronder de profielen voor de specifieke opleidingen:

Student Economie en Management

Bacheloropleidingen: Economie, Bedrijfseconomie, Fiscale Economie, Econometrics and Operational Research, International Business Administration, Economics.

Profiel:

 • Wiskunde A of B is verplicht.
 • Je hebt bij voorkeur het profiel Economie en Maatschappij of Natuur en Techniek.
 • Je hebt een redelijk cijfer voor Wiskunde A of B.
 • Je hebt een analytische instelling en je hebt de wil en het vermogen om de vertaalslag te maken tussen theorie en praktijk.
 • Je hebt een brede belangstelling en volgt het nieuws.
 • Voor Econometrics and Operations Research is een diploma met Wiskunde B verplicht en is affiniteit met wiskunde ("zin in wiskunde") belangrijk.
 • Voor Fiscale Economie is affiniteit met juridische aspecten, het recht, belangrijk.
 • Voor International Business Administration en Economics is het belangrijk om een redelijke actieve en passieve beheersing van de Engelse taal te hebben. Je hebt voldoende taalgevoel om een tweede vreemde taal te leren en het vermogen om te functioneren in teamverband en in een internationale en multiculturele omgeving.

Student Rechten

Bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht.

Profiel:

 • Naast een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal in woord, beheers je het ook sterk in geschrift.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen.
 • Je bezit een goede onderzoeksvaardigheid.
 • Je bezit basale kennis en gebruik van ICT-middelen.
 • Voor de track Ondernemingsrecht binnen Rechtsgeleerdheid is een interesse in economische vraagstukken van belang.

Student Bestuurskunde

Bacheloropleidingen: Bestuurskunde.

Profiel:

 • Naast een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal in woord, beheers je het ook sterk in geschrift.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen.
 • Je bezit een goede onderzoeksvaardigheid.
 • Je hebt interesse in politiek en het openbaar bestuur.
 • Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen m.b.t. de samenleving. Daarom lees je bijvoorbeeld regelmatig de krant of opiniebladen.
 • Discussie en debat spreekt je erg aan: je mengt je er zelf graag in maar kunt ook luisteren naar de mening van anderen.
 • Je maakt je druk over maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de financiële crisis, de kwaliteit van de zorg of het onderwijs, de multiculturele samenleving, de vrijheid van meningsuiting of de rol van de Europese Unie.
 • Je bent ondernemend en hebt een actieve houding: je wilt niet alleen meer weten over politieke en bestuurlijke besluitvorming, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken en bijdragen aan een betere samenleving.
 • Je vraagt je af wat de rol is van de overheid in onze samenleving en hoe publieke organisaties werken.
 • Je wilt niet alleen in de lesbanken zitten, maar ook praktijkervaring opdoen tijdens een stage.

Student Sociale Wetenschappen

Bacheloropleidingen: Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie en Sociologie.

Profiel:

 • Je hebt voldoende kennis van en aanleg voor de exacte vakken. En dan met name wiskunde en statistiek.
 • Je hebt een analytische instelling.
 • Je hebt een actieve en gemotiveerde instelling. Je ziet niet op tegen een pittig studieprogramma.
 • Geïnteresseerd in sociale relaties en wilt er graag de theorie over lezen.
 • Je hebt een goede sociale vaardigheid.
 • Je bent in het bezit van een kritische geest.
 • Studenten die instromen met een hbo-propedeuse zijn minder succesvol dan instromers uit het vwo of 4-jarige hbo.

Student Communicatie

Bacheloropleidingen: Communicatie- en Informatiewetenschappen

Profiel

 • Je hebt belangstelling voor (non)verbale communicatie, informatie en cultuur.
 • Je hebt de wil en het vermogen om de vertaalslag te maken tussen theorie en praktijk.
 • Je bezit basale kennis en gebruik van ICT-middelen.

Student Online Culture: arts, media and society

Bacheloropleidingen: Online Culture: arts, media and society

Profiel:

 • Je wilt je verdiepen in de hedendaagse (digitale) mediacultuur.
 • Je bent nieuwsgierig hoe kunst en cultuur hierin kan functioneren.
 • Je wilt weten hoe taal en literatuur gebruikt worden in de digitale cultuur van vandaag.

Student Filosofie

Bacheloropleidingen: Filosofie

Profiel:

 • Je neemt geen genoegen met voor de hand liggende antwoorden.
 • Je duikt graag in teksten en argumenteert op het scherpst van de snede.
 • In vraagstukken over mens en maatschappij zet je graag je tanden.
 • Je realiseert je dat Filosofie een pittige studie kan zijn.
 • Je beheerst de moderne talen, zoals Engels, Duits en Frans.
 • Je beschikt over intellectuele nieuwsgierigheid en een zeker vermogen tot verwondering.

Student Theologie

Bacheloropleidingen: Theologie

Profiel:

 • Je hebt een brede interesse en bent sociaal betrokken.
 • Je bezit een open en kritische geest en hebt gevoel voor spiritualiteit.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed en hebt een goede leesvaardigheid Duits.
 • Je bezit een zelfstandige studiehouding en bent in staat om zelfstandig opdrachten uit te voeren, informatie te verzamelen en stukken te schrijven. Je hebt de discipline om je goed voor te bereiden en actief deel te nemen aan de colleges.

Student Liberal Arts and Sciences

Bacheloropleidingen: Liberal Arts and Sciences

Profiel:

 • Je voelt je thuis in een internationale omgeving en kunt je aanpassen aan een echte multiculturele klas met 50% internationale studenten.
 • Je hebt een doordachte en actieve blik op de sociale, culturele en economische omgeving waarin we leven.
 • Je hebt een brede interesse en kunt helemaal opgaan in discussies en debatten.
 • Je houdt van de uitdaging na te denken over de belangrijke thema's in de huidige samenleving.
 • Je hebt gedegen kennis van de Engelse taal en voelt je prettig bij communiceren en leren in het Engels.
 • Je bent ambitieus en beschikt in hoge mate over zelfmotivatie en discipline.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact