Bachelors Tilburg University

Van havo naar universiteit

Er zijn drie manieren om met een havo-diploma naar de universiteit te gaan.

Vwo-diploma

De eerste mogelijkheid is het behalen van je vwo-diploma na de havo. Je hebt dan rechtstreeks toegang tot de universiteit.

Hbo-propedeuse

De tweede weg is via het hbo. Een afgerond eerste jaar van een hogeschool, een propedeuse, geeft je toegang tot de universiteit. Over het algemeen is dit niet de meest verstandige keuze.  De ervaring leert namelijk dat veel studenten die deze route kiezen het eerste jaar op de universiteit afhaken of het op z'n minst erg zwaar hebben. Op het vwo kunnen ze zich beter voorbereiden, omdat ze daar alvast wennen aan grotere hoeveelheden abstracte stof en een andere manier van werken. Niet voor niets heet het vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Bovendien kost een hbo-jaar je een jaar studiefinanciering.

Hbo-bachelordiploma

Ten derde kun je  na het behalen van een hbo-bachelordiploma een universitaire masteropleiding volgen. Daarvoor is bijna altijd eerst een premaster nodig. Deze premaster bereidt je voor op het universitair onderwijs dat over het algemeen meer theoretisch en diepgaander is, en dat je zelfstandiger in een hoog tempo doorloopt. 

Voorlichtingskalender bacheloropleidingen

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze bacheloropleidingen, studenten en de Tilburgse campus.