Bachelors Tilburg University

Studeren aan hbo of universiteit?

Bij Tilburg University volg je wetenschappelijk onderwijs (wo), aan een hogeschool (hbo) volg je hoger beroepsonderwijs. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen hbo en universiteit?

Verschillen hbo en wo

Iedere universiteit, hbo en iedere studie is anders. Daarom is het lastig om algemene verschillen aan te geven. Per opleiding kan het onderwijs en de onderwijsmethode bijvoorbeeld sterk uiteenlopen. Bovendien worden sommige opleidingen alleen op hbo-niveau aangeboden, denk bijvoorbeeld aan Verpleegkunde en Leerkracht Basisonderwijs. Andere opleidingen worden alleen op wo-niveau aangeboden, zoals Econometrie en Filosofie. Ten slotte zijn er ook nog opleidingen die op beide niveaus aangeboden worden, zoals Communicatie, Rechten, Business Administration en Engineering. Omdat het best lastig kan zijn welk soort onderwijs het beste bij je past, hebben we de belangrijkste verschillen tussen het studeren aan een hbo of universiteit op een rij gezet.

Verschillen in studeren

Verschillen in onderwijs en onderwijsmethoden
Universiteit (wo) Hogeschool (hbo)
Wetenschappelijk gericht (onderzoek) Beroepsgericht
Creëren van nieuwe kennis Toepassen van bestaande kennis
Zelfstandigheid, discipline en eigen initiatief Minder zelfstandig, meer controle
Stage is mogelijk* Stage is vast onderdeel
Vooral theoretisch Vooral praktisch
Minder contacturen (zo'n 16 uur per week) en veel zelfstudie Veel contacturen en minder nadruk op zelfstudie
Minder vakken, meer verdieping in de stof

Meer vakken, minder stof per vak

Les in collegezalen en werkgroepen Les in kleinere klassen/groepen

* bij sommige opleidingen is stage een vast onderdeel van het studieprogramma.

Verschillen in toelating en studietraject
Universiteit (wo) Hogeschool (hbo)
Toelaatbaar met een vwo-diploma of een relevante hbo-propedeuse Toelaatbaar met zowel een mbo- (niveau 4) als havo- en vwo-diploma
Gemiddelde studieduur van 3 jaar* Bacheloropleiding duurt gemiddeld 4 jaar
Met een relevant universitair bachelordiploma ben je vaak direct toelaatbaar tot een universitaire master Met een hbo-diploma ben je niet direct toelaatbaar tot een universitaire master, hiervoor dien je eerst een premaster (6 of 12 maanden) te voltooien
Vanuit een universitaire master kun je doorstromen naar een PhD Doorstromen naar een PhD vanuit een hbo-master** is over het algemeen niet mogelijk

* veel studenten stromen na hun bachelor door naar een master. De meeste masters duren 1 jaar, maar sommige 2 jaar of langer. 

** een hbo-master is anders dan een wo-master. De verschillen tussen beide masters worden goed uitgelegd door Studiekeuze123.

Verschillen in toekomstperspectieven

Universiteit (wo)
  • Zelf richting geven aan je loopbaan
  • Start in uitvoerende of hogere functies, snellere doorgroei mogelijk
  • Gemiddelde salaris van hbo- en wo-studenten verschilt direct na afstuderen niet veel, maar na tien jaar verdienen wo-afgestudeerden 30-35% meer dan hbo-afgestudeerden (SEO Economisch Onderzoek, 2019)
Hogeschool (hbo)
  • Duidelijk beroepsbeeld
  • Start in uitvoerende functies
  • Gemiddelde salaris van hbo- en wo-studenten verschilt direct na afstuderen niet veel, maar na tien jaar verdienen hbo-afgestudeerden 30-35% minder dan wo-afgestudeerden (SEO Economisch Onderzoek, 2019)

Voorlichtingskalender bacheloropleidingen

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze bacheloropleidingen, studenten en de Tilburgse campus.