Achtergrond bachelor en

Studiebegeleiding

Er verandert veel als je gaat studeren aan Tilburg University. Maar we zorgen ervoor dat je nooit alleen komt te staan. Gedurende de hele studie is er voldoende begeleiding in verschillende vormen.

Zo kun je voor studiegerichte vragen of problemen altijd terecht bij de onderwijscoördinator van jouw opleiding. Hij of zij kan je begeleiden en adviseren als het gaat om roosters, tentamens, een andere studieaanpak of bijvoorbeeld je studieplanning. Wanneer er bijzondere omstandigheden spelen die voor studievertraging kunnen zorgen, dan kan de studentendecaan ook voorzieningen voor je regelen of je in contact brengen met andere dienstverleners of instanties.

Wil je topsport combineren met je studie? Tilburg University heeft speciale faciliteiten voor topsporters. Maar ook als je een functiebeperking hebt, heeft de universiteit allerlei faciliteiten waar je gebruik van kunt maken.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact