Bachelor algemene pagina

Testimonium Wiskunde

Om met succes de bachelors en premasters van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) te kunnen doorlopen, moet je minimaal kennis van wiskunde (A of B) op het niveau havo hebben. Uit ervaring blijkt dat studenten die hun wiskunde niet goed beheersen vaak problemen hebben met de onderzoeksvakken en daardoor studievertraging oplopen.

Is wiskunde verplicht voor de opleidingen aan TSB?

Alléén studenten met een hbo-propedeuse zonder wiskunde op minimaal havo-eindexamenniveau (Wiskunde A óf B), of studenten die dit vak op havo-eindexamenniveau niet met een voldoende hebben afgerond, zijn verplicht deel te nemen aan de wiskundetoets die de faculteit aanbiedt. Zij krijgen hiervan apart bericht van de Examencommissie.

De afgelopen jaren slaagde ongeveer 90% van de studenten bij de eerste tentamengelegenheid voor deze toets.

Studenten met een afgeronde vwo-opleiding of afgeronde hbo-opleiding bezitten voldoende kennis op het gebied van wiskunde. Zij hebben daarom niet de plicht om het Testimonium Wiskunde te behalen en zijn direct toelaatbaar tot de bacheloropleidingen van TSB.

Hbo-gediplomeerden wordt echter wel dringend geadviseerd om het Testimonium Wiskunde te volgen, omdat dit hen beter voorbereidt op het volgen van de onderzoeksvakken.

Voorbereiding

Twijfel je of je het niveau wiskunde aankunt? Lees alvast het boek van de cursus goed door en/of neem een aantal bijlessen. Sommige aankomende studenten hebben baat bij een voortentamen wiskunde (CCVW), een deelcertificaat vwo wiskunde A of een cursus van het James Boswellinstituut.

Wanneer vindt de wiskundecursus plaats?
Hoe moet ik mij inschrijven voor de wiskundecursus?
Kan ik de wiskundecursus ook gebruiken om aan een andere universiteit te gaan studeren?