Header image of Tilburg University

Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Aanschuifonderwijs

Het onderwijs van Tilburg University bevat boeiende cursussen op het terrein van economie, sociale wetenschappen, rechten, communicatie- en informatiewetenschappen, wijsbegeerte en theologie. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om 'aan te schuiven' bij colleges binnen het reguliere onderwijsprogramma.

Om te mogen aanschuiven moet je eerst een overeenkomst (contract) afsluiten met de universiteit. Daarom wordt voor deze vorm van onderwijs soms ook de term CONTRACTONDERWIJS gebruikt.

De overeenkomst geeft je recht om een of meer vakken als cursist te volgen en dit vak desgewenst met een tentamen af te sluiten. Als je voor het tentamen slaagt, ontvang je een certificaat. De vakken worden tegen een speciaal tarief opengesteld.

AANMELDEN VOOR HET COLLEGEJAAR 2017-2018 IS NIET MEER MOGELIJK.

DE AANMELDPROCEDURE VOOR COLLEGEJAAR 2018-2019 WIJZIGT
Informatie over de nieuwe aanmeldprocedure zal naar verwachting vanaf juli beschikbaar zijn op deze website.

Waarom Aanschuifonderwijs?

Er zijn verschillende redenen om voor Aanschuifonderwijs te kiezen, bijvoorbeeld omdat

...je uit algemene interesse je kennis wilt verbreden

...je wilt bijscholen t.b.v. je huidige werk en/of om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

...je wilt kennismaken met een opleiding. Vooral de inleidende vakken uit het eerste jaar lenen zich hiervoor. Wil je weten of een universitaire studie iets voor jou is, dan is dit een goede manier om hier achter te komen. Als je daadwerkelijk aan de opleiding begint dan geeft het behaalde certificaat veelal vrijstelling voor het betreffende vak (het aantal vrijstellingen dat je kunt krijgen is wel beperkt!)
LET OP: Bij Tilburg School of Economics is het níet mogelijk om aan te schuiven bij 1e jaars vakken.

...je als afgestudeerde op de hoogte wilt blijven van actuele ontwikkelingen, je jezelf wilt verdiepen in deelgebieden of gewoon omdat je je kennis wilt opfrissen.

Duur en zwaarte van Aanschuifonderwijs

De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten, de zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System). Eén ECTS staat voor 28 uur studie, inclusief het volgen van colleges en het deelnemen aan het tentamen. De vakken verschillen van werkvorm: uitsluitend hoor- of werkcolleges of een combinatie daarvan. Ook het aantal colleges varieert per vak, maar je moet meestal rekening houden met 2 tot 4 uur per collegeweek. Elk semester telt ongeveer 12 collegeweken.

Speciale programma's

In een aantal gevallen biedt de universiteit een vast programma aan wat aanschuifonderwijs wordt genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • het colloquim doctum programma (toelatingsexamen) van de Tilburg Law School
  • de Referaatgroep van de Praktijkopleiding Assurance van de School of Economics and Management

Regeling Aanschuifonderwijs

Meer informatie

Voor alle vragen over aanmelding, inschrijving en vakinhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Student Desk