Tilburg University education

Vakkenaanbod per aandachtsgebied

Uitsluitend vakken die zijn opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma staan open voor aanschuifonderwijs. Daarbinnen brengen de Schools nog beperkingen aan die per School verschillen**.

Voor andere vakken dan hieronder vermeld, staat het aanschuifonderwijs niet open (zoals cursussen van het Language Center). Zie voor toelating de toelatingseisen.

In de loop van juli wordt de informatie voor het volgende collegejaar, onder voorbehoud van kleine wijzigingen, beschikbaar gesteld. De definitieve roosters voor het 1e semester zijn elk jaar in augustus in de OSIRIS onderwijscatologus beschikbaar. Het rooster voor het 2e semester wordt in december gepubliceerd.

Vakinhoudelijke informatie, het college- en tentamenrooster, docent en onderwijscoördinator en méér  vind je in de OSIRIS onderwijscatalogus.

    ** Wil je een vak volgen dat niet, zoals hieronder vermeld, standaard open staat voor aanschuifonderwijs neem dan contact op met de onderwijscoördinator en vraag toestemming. Deze toestemming moet réchtstreeks door de coördinator met de Student Administration worden gecommuniceerd; een mailtje van/via de cursist volstaat NIET!

Communication and Information Sciences
Culture Studies and Philosophy
University College Tilburg
Economics and Management
Catholic Theology
Law
Social and Behavioral Sciences

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.