Tilburg University education

Vakkenaanbod per aandachtsgebied

Niet alle vakken staan standaard open voor contractonderwijs. Hieronder kun je per aandachtsgebied zien welke vakken je als contractcursist kunt volgen.

Voor andere vakken dan hieronder vermeld, staat het aanschuifonderwijs niet open (zoals cursussen van het Language Center). Zie voor toelating de toelatingseisen.

De definitieve roosters voor het 1e semester zijn elk jaar in augustus in de OSIRIS onderwijscatalogus beschikbaar. Het rooster voor het 2e semester wordt in december gepubliceerd.

Vakinhoudelijke informatie, het college- en tentamenrooster, docent en onderwijscoördinator en méér  vind je in de OSIRIS onderwijscatalogus.

Communication and Information Sciences

Vakkenoverzicht collegejaar 2023-2024

Vakinhoudelijke informatie en het college-/tentamenrooster vind je in OSIRIS onderwijscatalogus.

In deze tabel kun je zien welke vakken openstaan voor contractonderwijs. 

Wil je een ander vak volgen dan in de tabel vermeld, neem dan contact op met de onderwijscoördinator  en vraag toestemming. Deze toestemming dient de coördinator rechtstreeks met de Studentenadministratie te communiceren; een mailtje van/via de cursist volstaat niet.

Culture Studies and Philosophy

Vakkenoverzicht collegejaar 2023-2024

Vakinhoudelijke informatie, vakcode en het college-/tentamenrooster vind je in de OSIRIS onderwijscatalogus.

In deze tabel kun je zien welke vakken openstaan voor contractonderwijs. 

Wil je een ander vak volgen dan in de tabel vermeld, neem dan contact op met de onderwijscoördinator  en vraag toestemming. Deze toestemming dient de coördinator rechtstreeks met de Studentenadministratie te communiceren; een mailtje van/via de cursist volstaat niet.

University College Tilburg

Vakkenoverzicht collegejaar 2023-2024

Vakinhoudelijke informatie en het college-/tentamenrooster vind je in de OSIRIS onderwijscatalogus.

Eerste semester:

 • Individuals and Collectives: Introduction to Business & Management and Social Sciences

Tweede semester:

 • Imagining Justice: Introduction to Law and Humanities

Deze vakken zijn onderdeel van de opleiding Liberal Arts and Sciences. Ben je na het volgen van een de vakken enthousiast over de opleiding en wil je je inschrijven? Houd er dan rekening mee dat je nog wel door de reguliere toelatingsprocedure moet.

Wil je een ander vak volgen dan hierboven vermeld, neem dan contact op met de onderwijscoördinator  en vraag toestemming. Deze toestemming dient de coördinator rechtstreeks met de Studentenadministratie te communiceren; een mailtje van/via de cursist volstaat niet.

Economics and Management

Voor het aanschuifonderwijs staan open:

 • 2e en 3e jaars bachelor vakken
 • Master vakken uitsluitend mét toestemming van TiSEM

Voor vakinhoudelijke informatie, vakcode en het college- en tentamenrooster zie de OSIRIS onderwijscatalogus.

Uitgesloten voor aanschuifonderwijs zijn vakken van de 1e jaars bachelor, de premaster en de postmaster accountancy.

Wil je een ander vak volgen dan hierboven vermeld, neem dan contact op met de onderwijscoördinator  en vraag toestemming. Deze toestemming dient de coördinator rechtstreeks met de Studentenadministratie te communiceren; een mailtje van/via de cursist volstaat niet.

Catholic Theology

Via het aanschuifonderwijs kunnen pastores, catecheten en andere academisch geschoolde belangstellenden het reguliere programma volgen.

Alle vakken met vakcode, vakinhoudelijke informatie en het college-/tentamenrooster vind je in OSIRIS onderwijscatalogus.

Law

Alle vakken uit het regulier onderwijsprogramma staan open voor Aanschuifonderwijs met uitzondering van de vakken van Global Law en de bachelor-en masterscripties binnen alle opleidingen.
Daarnaast staan de vakken van de masteropleiding Law and Technology alleen open voor alumni van deze masteropleiding. .

Zie voor het vakkenoverzicht, vakinhoudelijke informatie, vakcodes en het college- en tentamenrooster de OSIRIS onderwijscatalogus

Wil je een ander vak volgen dan hierboven vermeld, neem dan contact op met de onderwijscoördinator  en vraag toestemming. Deze toestemming dient de coördinator rechtstreeks met de Studentenadministratie te communiceren; een mailtje van/via de cursist volstaat niet.

Social and Behavioral Sciences

In de School of Social and Behavioral Sciences staan alle cursussen uit de reguliere bachelor-onderwijsprogramma’s open voor aanschuifonderwijs, met uitzondering van:

 • Psychodiagnostiek
 • Academische en vaardigheidscursussen; - Onderzoekspractica
 • Gevorderde methodologiecursussen in het 2e en 3e jaar (incl. Testtheorie)
 • De volgende beroepsvoorbereidende cursussen:
  • Consultancy Assignment, Coaching en ontwikkeling, en Stage en Advies (PEW, HRS-PM)
  • Stage Sociologie (SOC)
  • Wicked Problem cursussen (GMSI)
  • Applied Social Psychology, Behavioral Change, Applied Work and Organizational Psychology (PSY)

N.B.: indien van een vak zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie bestaat (komt voor bij Psychologie-vakken), dan staat in principe alleen de Nederlandstalige versie open voor aanschuifonderwijs.

Uitgesloten voor deelname in het kader van aanschuifonderwijs zijn alle cursussen uit de masterprogramma’s van TSB. Alleen als men aantoonbaar over voldoende voorkennis beschikt, kan de desbetreffende opleidingsdirecteur hierop een uitzondering maken. 

Ook uitgesloten zijn de bachelor-en masterthesis en het lopen van stage als contractcursist.

Neem voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uitzondering op bovengenoemd aanbod contact op met tsb-eboffice@tilburguniversity.edu.

Vakinhoudelijke informatie, vakcode en het college-/tentamenrooster vind je in OSIRIS onderwijscatalogus.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.