Tilburg University education

Deelname en toelatingseisen cursussen aanschuifonderwijs

Hoewel de voorwaarden voor deelname en toelatingseisen voor het aanschuifonderwijs soepel zijn, zijn er toch enkele regels waar je rekening mee moet houden.

Het Aanschuifonderwijs staat open voor
 • Mensen die uit algemene interesse hun kennis willen verbreden.
 • Als bijscholing voor personen die reeds werkzaam zijn in een van de beroepsvelden waar de opleiding op gericht is.
 • Mensen die, met schriftelijke goedkeuring van de faculteit, vakken willen volgen in het kader van het colloquium doctum programma.
 • Mensen die afgestudeerd zijn aan Tilburg University (Alumni) en een verdieping aan de afgeronde opleiding willen geven om zich beter te kwalificeren op de arbeidsmarkt. Dit kan al dan niet met inzet van de kennisbonnen. Tot 01-09-2019 werden deze bonnen tegelijk met de uitreiking van het master diploma afgegeven. Vanaf deze datum kunnen de bonnen na het behalen van het master diploma worden aangevraagd via het  bureau Development and Alumni Relations.
 • Studenten die bovenop hun premaster programma nog extra vakken willen volgen.
Het Aanschuifonderwijs staat NIET open voor
 • Mensen die een reguliere CROHO-opleiding willen volgen en/of een einddiploma willen behalen.
 • Mensen die in het lopende of voorafgaande studiejaar een inschrijving als reguliere student aan Tilburg University hebben/hadden, behoudens bovengenoemde alumni die op basis van kennisbonnen aanvullend vakken komen volgen.
Toelatingseisen / -voorwaarden
 • Deelname aan vakken uit een Bachelorprogramma is mogelijk indien men in het bezit is van minimaal een vwo- of HBO propedeuse diploma**, tenzij door de faculteit anders is bepaald. In het vakkenoverzicht zie je welke bachelorvakken open staan voor aanschuifonderwijs.
 • Deelname aan vakken uit een Masterprogramma is toegestaan indien men in het bezit is van een Bachelor-, Master- of Doctoraal diploma** van een opleiding die aansluit bij het betreffende Mastervak waarvoor je wilt inschrijven, tenzij door de faculteit anders is/wordt bepaald. In het vakkenoverzicht zie je welke vakken open staan voor aanschuifonderwijs.
 • Deelname aan de vakken van het colloquium doctum programma rechtswetenschappen is mogelijk met toestemming van de Law School. Meer informatie vind je hier.
 • Deelname aan de Referaatgroep van de Praktijkopleiding Assurance kan op basis van een schriftelijke goedkeuring van de examencommissie Accountancy. Neem hiervoor contact op met Mw. Jeannette Dekkers: pma@tilburguniversity.edu

**Als je niet voldoet aan de standaard toelatingseis kun je een verzoek bij de betreffende School indienen om hierop een uitzondering te maken. Neem hiervoor contact op met de Student Desk. De School dient rechtstreeks met de Student Administration te communiceren over uw toelating tot een bepaald vak.