Tilburg University education

Kosten en betaalwijze Contractonderwijs

Om in te kunnen schrijven als contractcursist ben je vaak cursuskosten en vrijwel altijd administratiekosten verschuldigd. Op deze pagina vind je meer informatie over de kosten en betaalwijze.

Cursuskosten Aanschuifonderwijs

Cursuskosten Aanschuifonderwijs 2022-2023 / 2023-2024

Een contract wordt afgesloten per 1 september of per 1 februari en per faculteit. Voor elk contract apart worden administratiekosten in rekening gebracht: € 53,- voor collegejaar 2022-2023 en eveneens € 53,- voor collegejaar 2023-2024.

Voorbeeld A: wil je voor 2 vakken inschrijven aan 2 verschillende faculteiten dan moet je 2 contractformulieren inleveren en ben je 2x administratiekosten verschuldigd;
Voorbeeld B: wil je inschrijven voor meerdere vakken aan dezelfde faculteit dan zijn er 2 opties.
Optie 1. Je bent 1x administratiekosten verschuldigd als je 1 contractformulier inlevert waarop alle vakken staan vermeld die je in één academisch jaar wilt volgen (ongeacht moment van aanvang van het vak).
Optie 2. Je bent 2x administratiekosten verschuldigd als je  eerst 1 contractformulier inlevert en later in datzelfde jaar een 2e formulier met andere vakken maar aan dezelfde faculteit.

De administratiekosten komen bovenop de hieronder vermelde tarieven.

 • Het tarief voor het volgen van bachelorvakken is in 2022-2023 € 150,- per ECTS (studiepunt) en in 2023-2024 € 152,-.
 • Het tarief voor het volgen van mastervakken is in 2022-2023 € 248,- per ECTS (studiepunt) en in 2023-2024 € 252,-.
 • Het tarief voor het volgen van vakken in het kader van het colloquium doctum programma van de Law School is in 2022-2023 € 150,- per ECTS (studiepunt) en in 2023-2024 € 152,-.
 • Het tarief voor master afgestudeerden met inzet van kennisbonnen is € 0,- voor maximaal 12 ECTS. De kennisbonnen moeten tegelijk met het inschrijfformulier worden ingeleverd. Er worden wél administratiekosten in rekening gebracht.
  Tot 01-09-2019 werden deze bonnen tegelijk met de uitreiking van het master diploma afgegeven. Vanaf deze datum worden de bonnen niet meer automatisch verstrekt, maar kunnen na het behalen van het master diploma worden aangevraagd via het  bureau Development and Alumni Relations.
 • Voor informatie over het tarief voor de Referaatbegeleiding uit het aanbod van de Postmaster Accountancy kun je contact opnemen met pma@tilburguniversity.edu.
 • Het tarief voor de Geïntegreerde Priesteropleiding is in 2022-2023 € 221,- per 6 ECTS (studiepunten) en in 2023-2024 € 231,-.
 • Het tarief voor éxtra vakken bovenop een premaster programma is in 2022-2023  € 221,- per cluster van 6 ECTS (studiepunten) en in 2023-2024 € 231,-.
  Voor een vak met minder ECTS dan 6 ben je hetzelfde bedrag verschuldigd.
Betaalwijze

Nadat de universiteit de vereiste documenten heeft ontvangen, krijg je via de mail een factuur met het verschuldigde cursusgeld inclusief informatie over hoe je het bedrag kunt overmaken. **

Betaling in termijnen is NIET mogelijk!

Het verschuldigde bedrag mag/kan door 'derden' worden betaald o.v.v. op de factuur vermelde gegevens. Echter, de factuur kan NIET  op naam van 'derden' worden gesteld (bijvoorbeeld op naam van de werkgever), de gegevens op de factuur kunnen NIET worden aangepast of aangevuld  en ook kan de factuur NIET naar een ander mailadres dan dat van de cursist worden gestuurd. Je inschrijving is pas definitief nadat de universiteit het cursusgeld heeft ontvangen en dit administratief is verwerkt. Zodra je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan ontvang je een Bewijs van Inschrijving. Dit betekent dat het inschrijfproces volledig is afgerond.

Je moet jezelf dan nog wel aanmelden voor het vak via Osiris Student.

**De betalingsprocedure voor cursisten Referaatbegeleiding gaat langs andere weg. Neem voor informatie contact  met pma@tilburguniversity.edu.