Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Emoties

Leren over emoties op de basisschool

Woede, vreugde, verdriet. We kennen de gevoelens allemaal. En herkennen ze bij anderen, door een lach, een woeste blik of tranen. Toch zijn die alledaagse gevoelens vaak wonderlijk ingewikkeld als je er langer over nadenkt. Waarom staat de een aan de grond genageld van schrik, en rent de ander hard weg? Waarom zijn mensen de enige huilende wezens? Waarom zijn de Inuit nooit boos? En kun je een computer leren lachen?

In de module Emoties wordt toegelicht waarom er emoties zijn, wat emoties zijn en hoe deze emoties werken. Vervolgens wordt het verschil tussen aangeboren en aangeleerde emoties beschreven aan de hand van meerdere voorbeelden en onderzoeken. Het uiten van emoties wordt behandeld aan de hand van drie subcategorieën: lichaamstaal, huilen en kunstmatige emotie (robots en facereaders). De module wordt afgesloten met een verdieping in de veelvoorkomende emoties: spijt, geluk, schaamte en verliefdheid.

  • De emotie-module laat zien dat wetenschap verwondering is. Aan de hand van testjes, foto’s en filmpjes kunnen kinderen zich zelfstandig verdiepen in gevoelens die ze zelf ervaren, en begrijpen waarom ze er zijn.
  • Maar naast kennis overdragen, wil deze module bovenal kinderen inspireren om met een onderzoekende blik naar de wereld om hen heen te kijken.