Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Europese normen en waarden

Leren over Europese normen en waarden op de basisschool

Wat vind jij belangrijk bij het opvoeden? Hoe kijken mensen in verschillende Europese landen over opvoeding? En hoe komt het dat deze verschillen er zijn? Het doel van de module Europese normen en waarden is om het inzicht in je eigen opvattingen te bevorderen (waardenverheldering) en hierover in gesprek te raken (waardencommunicatie).

De module Europese normen en waarden bestaat uit een stappenplan waarin uitleg gegeven wordt over normen en waarden en de verschillende manieren van denken van inwoners van verschillende Europese landen. Aan de hand van vijf stappen neemt wetenschapper Inge Sieben de kinderen aan de hand mee door de module. Sieben is universitair docent bij Tilburg University en doet onder andere onderzoek naar Europese normen en waarden in Europa, sociale filosofie, filosofische antropologie, stromingen en grote denkers.

 • Als kinderen de hele module volgen, komen zij alles te weten over: 
  • opvoedwaarden
  • waarden en normen
  • hoe verschillend Europeanen denken over normen en waarden
  • verklaringen voor deze verschillen en hoe jongeren in Europa denken over opvoeden
 • De Europese context zorgt ervoor dat je overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de diverse waardenvraagstukken ontdekt en dat je je bewust wordt dat ook jij onderdeel uitmaakt van de diversiteit binnen het hedendaagse Europa.
 • De opdrachten kunnen kinderen aan de computer doen of de lessen kunnen klassikaal door de leerkracht worden gegeven. Als de leerlingen aan de computer werken, dan zullen zij ook gelegenheid moeten hebben om in tweetallen of kleine groepen te overleggen. Immers, waarden ontwikkelen zich door voortdurend overleg met anderen.