Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Leren over filosofie op de basisschool

Filosofie stimuleert zelf denken. Dat houdt in: informatie verwerken, beredeneren, creatief werken, beargumenteren en evalueren. Hierbij spelen aspecten als verwondering en het kritisch vragen stellen een rol. Kinderen doen dit vaak al van nature. Door te filosoferen worden zij gestimuleerd verder te denken dan de ‘gangbare kaders’: zij leren op deze manier vanaf jonge leeftijd niet zomaar alles voor waar aan te nemen en worden intellectueel uitgedaagd in hun vaak onbevangen kijk op de wereld.

Zo krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen en kunnen zij uitgroeien tot zelfstandig en kritisch denkende mensen. Filosofie onderbouwt het gevoel van ‘er mogen zijn’ met eigen gedachten en meningen.

  • In de module Filosofie worden diverse prikkelende en uitdagende filosofische onderwerpen behandeld die geschikt zijn voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
  • Onderwerpen die binnen dit thema aan bod komen zijn:  ethiek, metafysica, politieke en sociale filosofie, filosofische antropologie, stromingen en grote denkers.

Bekijk de module Filosofie