Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Communisme

Communisme is ook een manier om met elkaar samen te leven. Volgens het communisme moet alles eerlijk verdeeld worden.

Alle mensen krijgen dus even veel eten, drinken, spullen en geld. Zo heeft iedereen even veel. De mensen moeten wel werken als ze dat kunnen, maar zij krijgen hier evenveel voor betaald. Dit betekent dat een directeur evenveel betaald krijgt als een vuilnisman. En alle bedrijven zijn van de staat, dus als jij een boer bent en je verbouwt groenten, dan moet je al die groenten aan de staat geven. In ruil daarvoor krijg je wat geld.

Zie ook onder het thema Politieke en sociale filosofie het onderwerp Communisme en het kernbegrip Kapitalisme.

Communisme