Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Cultuurrelativisme

Cultuurrelativisten denken dat alle moraal relatief is, dus dat wat goed of slecht is verschilt per cultuur en dat de ene cultuur het niet beter weet dan de andere.

Volgens hen zijn er dus verschillende moralen, maar je kunt niet zeggen welke moraal beter of slechter is dan de andere.

Zie ook onder het thema Ethiek het onderwerp Moraliteit: hoe moet je je gedragen?

Diversity. A group of young adults.