Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Ethiek

Ethiek gaat over de vraag wat je moet doen, om een goed leven te leiden. Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe je gelukkig kunt worden, maar ook hoe je anderen gelukkig kunt maken.

Hoe moet je je gedragen? Moet je bijvoorbeeld lief zijn voor anderen, of juist niet? Moet je luisteren naar je ouders als ze zeggen dat je naar bed moet, of bepaal je dat zelf? Dit soort vragen worden besproken in het thema van de filosofie dat we “Ethiek” noemen.

Right or wrong choice.