Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Eudaimonia

“Eudaimonia” is de griekse term voor “het geluk van de mens”.

Dit is volgens Aristoteles het doel van de mens; de mens moet ernaar streven om gelukkig te worden, eudaimonia te bereiken. Eudaimonia kun je volgens hem bereiken door filosofie te bestuderen, door moreel goed te handelen.

Zie ook onder het thema Ethiek het onderwerp Moraliteit: hoe moet je je gedragen? 

 

Kernbegrip: Eudaimonia