Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Godsbewijs

In de geschiedenis van de filosofie hebben veel filosofen het bestaan van God geprobeerd te bewijzen.

De argumenten waar ze mee kwamen om het bestaan van God te bewijzen heten “Godsbewijzen”.

Zie ook onder het thema Metafysica het onderwerp Bestaat God?

Kernbegrip: Godsbewijs