Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Kapitalisme

Kapitalisme is een van de manieren om de economische markt te regelen.

In Nederland hebben we kapitalisme. Kapitalisme houdt in dat bedrijven proberen zoveel mogelijk winst te maken. De politiek bemoeit zich bijna niet met bedrijven. Mensen krijgen voor verschillende beroepen verschillend betaald. Dit is een gevolg van hoe de markt werkt. Stel bijvoorbeeld dat er te weinig dokters zijn. Omdat jij toch heel graag een dokter wil bezoeken als je ziek bent, ben je bereid om hier veel geld voor te betalen. Daardoor krijgen de weinige dokters die er wel zijn een hoog salaris. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die achter een kassa kunnen werken in de supermarkt, en daarom krijgen die een laag salaris.

Zie ook onder het thema Politieke en sociale filosofie het onderwerp Communisme.

Kernbegrip: Kapitalisme