Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Moraal

Een moraal is een antwoord op de vraag ‘wat is goed gedrag?’

“Je mag niet stelen” zou een voorbeeld kunnen zijn van een moraal. Andere voorbeelden zijn: “je moet zorgen voor zieke mensen” en “je mag niet pesten”. Verschillende mensen hebben verschillende moralen. Zo vind jij misschien dat een man de deur open moet houden voor een vrouw, maar iemand anders vindt dat misschien onzin. Of een Christen vindt dat je varkensvlees mag eten, maar volgens Moslims is het niet goed om dat te doen.

Zie ook onder het thema Ethiek de onderwerpen Moraliteit: hoe moet je je gedragen? en Morele dilemma's: hoe kies je hoe je je gedraagt?

Kernbegrip: Moraal