Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Paranormale gaven

“Paranormale gaven” is een term die gebruikt wordt voor dingen waarvan mensen zeggen dat ze dat kunnen, maar die door de wetenschap niet te verklaren zijn.

Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze gedachten kunnen lezen, of dat ze overleden mensen kunnen zien.

Filosofen zijn het niet met elkaar eens of paranormale gaven wel of niet bestaan.

Zie ook het thema Metafysica.

Kernbegrip: Paranormale Gaven