Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Positieve discriminatie

Positieve discriminatie betekent dat een groep die normaal wel eens gediscrimineerd wordt (zoals bijvoorbeeld vrouwen) juist voorgetrokken wordt.

In de wet kan bijvoorbeeld staan dat elk bedrijf ten minste één vrouw in dienst moet hebben.

Zie ook onder het thema Politieke en sociale filosofie het onderwerp Feminisme.

Kernbegrip: Positieve Discriminatie