Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - Tijddilatatie

Uit de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein volgt dat soms de tijd voor jou anders lijkt dan de tijd voor mij.

Dezelfde gebeurtenis duurt op jouw horloge langer dan op die van mij. Dit heet “tijddilatatie”.

Zie ook onder grote denkers Einstein en onder het thema Metafysica de verdieping van het onderwerp Wat is tijd? 

Kernbegrip: Tijddilatatie