Wetenschapsknooppunt - Tilburg University Junior - Module Filosofie

Kernbegrip - De ziel

Iedereen heeft het wel eens over “de ziel” en we hebben hier allemaal wel een idee bij. Maar het is heel moeilijk om te zeggen wat de ziel precies is en sommige filosofen denken zelfs dat de ziel niet bestaat.

Een aantal filosofen heeft wel geprobeerd te omschrijven wat de ziel precies is. Aristoteles denkt bijvoorbeeld dat de ziel het levende is wat planten, dieren en mensen hebben, maar dat zijn wel drie verschillende soorten zielen. Descartes dacht juist dat de ziel iets was wat alleen mensen hadden. In de ziel vind je volgens hem bijvoorbeeld de vrije wil. Dieren hebben volgens hem geen ziel, zij zijn alleen maar machines.

Zie ook onder het thema Filosofische antropologie het onderwerp Wat gebeurt er als je doodgaat?

Kernbegrip: De Ziel