Superdiversity children

Les 4 - Superdiversiteit: Diversiteit op school

In Nederland zijn steeds meer mensen met verschillende achtergronden, dus ook op school zul je dat merken. Er zijn gemengde klassen met leerlingen met verschillende talen en culturen. Al deze kinderen leren samen op school. Dat is een goede voorbereiding op je toekomst in een diverse samenleving.

Bekijk de kennisclip van dr. Rian Aarts

Kan je de kennisclip niet bekijken, lees de tekst dan hieronder.

Opdrachten bij les 4

Heb je de kennisclip bekeken? Dan kun je nu aan de slag met de opdrachten bij les 4.

Download de opdrachten (PDF)

Rian Aarts

Over dr. Rian Aarts

Rian Aarts en is docent en wetenschapper bij Tilburg University. Ze geeft les en doet onderzoek naar diversiteit. Ze kijkt daarbij vooral naar hoe kinderen meerdere talen leren, hoe ouders daar thuis mee omgaan en hoe dat op school aan bod komt.

Les 4 - Superdiversiteit: Diversiteit op school

Kan je de kennisclip niet bekijken, lees de tekst dan hieronder.

In Nederland zijn er steeds meer mensen met verschillende achtergronden, ook op school zul je dat merken. Er zijn gemengde klassen met leerlingen met verschillende talen en culturen. Al deze kinderen leren samen op school en de school moet ervoor zorgen dat ieder kind daarbij zo goed mogelijk geholpen wordt.

In gemengde klassen leer je veel van elkaars cultuur en achtergrond. Dat is een goede voorbereiding op je toekomst in een diverse samenleving. Want ook later tijdens je studie, je werk of via je vrienden, zul je met mensen van verschillende achtergronden te maken krijgen.

De leeromgeving moet veilig zijn. Als je je op school niet op je gemak voelt, kun je ook niet leren. Het is belangrijk dat jouw leraar betrokkenheid toont en openstaat voor andere meningen en ideeën. Het kan helpen als je leraar iets weet over verschillende achtergronden en misschien zelfs een paar woordjes uit een andere taal kent.

Soms krijg je klasgenootjes die nog geen Nederlands spreken. Bijvoorbeeld kinderen die thuis een andere taal geleerd hebben, of die nog maar kort in ons land wonen. Ze hebben in het begin hun eigen taal nodig om iets te kunnen vertellen of vragen. Maar ze zullen het Nederlands snel oppikken, omdat ze de taal veel om zich heen horen in de klas. Zo worden deze kinderen al vroeg tweetalig; ze houden hun eigen taal en leren het Nederlands erbij.

De meeste Nederlandse scholen zijn nog sterk eentalig. Goed Nederlands leren spreken is daar het doel. En Nederlands is meestal ook de voertaal; de taal die bij alle vakken op school gebruikt wordt. In andere landen is er vaker sprake van tweetalig onderwijs. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daar zijn scholen waar ze de helft van de lessen in het Engels en de helft van de lessen in het Spaans geven. In Nederland komt dat nog niet zoveel voor, alleen op sommige middelbare scholen geven ze de lessen in het Engels en in het Nederlands. Maar meestal worden andere talen als aparte vakken gegeven, denk aan het Engels in groep 7 en 8 of aan het Duits, Frans, Spaans of Chinees op de middelbare school.

Kortom… Nederland wordt dus steeds diverser, verschillender – ook de scholen. Als daar openheid is en acceptatie, dan maken die verschillen het omgaan met elkaar alleen maar leuker.

Tilburg University Junior - Wetenschap op de basisschool

Meer informatie over Tilburg University Junior en onze evenementen