Kinderuniversiteit - IMC Weekend School

Lesgeven bij de IMC Weekendschool: "Ze zijn terecht trots op zichzelf”

Artikel 2 min.

Zijn rijke mensen gelukkiger dan arme? Kinderen van de IMC Weekendschool zoeken het uit in de lessen sociologie van Inge Sieben, universitair docent aan Tilburg University. Mooi vrijwilligerswerk, vindt ze.

“Ik doceer over onderwijsongelijkheid. Er iets tegen doen, is ook belangrijk.”


‘Wat is een taartdiagram?’ ‘Heeft u een hond?’ Bij het lesgeven aan de IMC Weekendschool in Tilburg krijgt universitair docent Sociologie Inge Sieben veel vragen, regelmatig ook erg verrassende. Zo vroeg een leerling opeens: ‘Kun je doodgaan door een paniekaanval?’ Sieben: “Ze kunnen enorm opgaan in de opdrachten. Er wordt heel geconcentreerd gewerkt. Maar dan komt er ook opeens zo’n vraag langs.”

Dat maakt het doceren anders dan college geven aan studenten, vindt Sieben. Want hoe reageer je dan? “Bij zo’n vraag kun je natuurlijk niet zeggen, werk nu eerst even door en dan praten we er straks over. Ik heb dus geprobeerd haar gerust te stellen. En dan overleg ik even met de klassendocent.” Sieben vindt het fijn dat haar eigen kinderen ongeveer in dezelfde leeftijd zijn want “het voelt soms een beetje als opvoeden.”

Minder bevoorrecht

Die eigen kinderen moeten er overigens niet aan denken. “Op zondag naar school? Vrijwillig? Ze vonden het heel bijzonder”, vertelt Sieben. “En dat is het natuurlijk ook. Ze komen elke week, vol energie en enthousiasme. Ik heb grote bewondering voor hun inzet.” Dat ze zo wat kan bijdragen, vindt Sieben mooi én belangrijk. “Ik vraag ook altijd studenten die ik les geef om mee te helpen, om een groepje te begeleiden.

"In mijn colleges heb ik het regelmatig over onderwijsongelijkheid, over verschillen in kansen. Voor veel studenten is dat nogal abstract."

Ze komen van ‘witte scholen’, hebben hoogopgeleide ouders. De Weekendschool is dan toch een eyeopener.” Inmiddels geeft een van de directeuren van de ‘zwarte scholen’ waar de Weekendschool-leerlingen op zitten gastles in Siebens collegereeks. “Zijn praktijkverhalen maken echt indruk.” 

In toga

Doel van Siebens module is de leerlingen in drie zondagen een idee te geven wat onderzoek doen inhoudt, hoe sociaal wetenschappers te werk gaan en wat er op een universiteit gebeurt. De leerlingen zetten een eigen sociologisch onderzoekje op compleet met probleemstelling, hypothese, straatenquête en een posterpresentatie. Sieben: “Ik vraag ook altijd twee hoogleraren in toga mee te jureren. ‘Wat zouden jullie volgende keer anders doen?’, is een vaakgestelde juryvraag. De leerlingen kunnen dan goed verwoorden dat ze bijvoorbeeld liever nog meer jongeren of vrouwen hadden willen ondervragen om betrouwbaardere conclusies te trekken.”

Elk groepje mag zelf bepalen waarover hun onderzoekje gaat. Ze kiezen regelmatig voor thema’s als discriminatie, social media-gebruik of criminaliteit.

Hoe denken christenen over moslims en omgekeerd? Of: Denken jongeren anders over Zwarte Piet dan ouderen? Maar ook de vraag ‘Zijn rijke mensen gelukkiger?’ kwam al langs. Sieben: “Ze komen met prima ideeën. Soms moet je wat bijsturen. ‘Heeft u wel eens iemand vermoord?’ in een straatenquête werkt niet zo goed. Maar dat zien ze dan ook snel in. Ik versimpel haast niets, pas alleen mijn taalgebruik aan. Het zijn heel gemotiveerde kinderen.”

IMC Weekendschool Tilburg

Taartdiagram

De module start speels met het spel ‘Expeditie Moendoes’ ontwikkeld door de KNAW. Leerlingen moeten als een team wetenschappers een onbekende planeet in kaart brengen. Ze gaan informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies trekken. Sieben: “Het is echt een geweldig spel. Ter voorbereiding speelde ik het met mijn mede-docent en mede-ontwikkelaar van deze module Tom Swelsen en wat studenten. We vonden het best moeilijk. Maar de kinderen doen het veel beter en sneller dan wij! Ze zijn onbevangen. Dat een planeet bijvoorbeeld drie in plaats van vier seizoenen kan hebben, dat zien ze veel eerder.”

Daarna gaan ze aan de slag met hun eigen opdracht. Sieben: “Af en toe geef ik een korte instructie, maar we laten ze vooral veel zelf ontdekken. Dat werkt het best, merk ik. Geen lange uitleg hoe je het beste mensen op straat kunt aanspreken voor een enquête, maar ze het bij elkaar laten oefenen, of het verkeerd voorspelen en ze dan laten benoemen hoe het beter kan.”

De eindpresentatie met posters vinden de leerlingen erg spannend, omdat hun ouders mogen kijken en de jury rondloopt.

De taken worden verdeeld. De een vindt het prachtig om de getallen met de laptop om te zetten in mooie taart- of staafdiagrammen. De ander tekent liever mooie letters voor op de poster of zoekt foto’s ter illustratie. Sieben: “Er roept altijd wel iemand dat hij of zij echt niet durft te presenteren. Maar als ze dan zien hoe groepsgenoten het doen en complimenten krijgen, dan willen ze uiteindelijk toch ook. En zijn ze, terecht, trots op zichzelf.”

IMC Weekendschool Tilburg

IMC Weekendschool Tilburg bestaat sinds 2006. Leergierige kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas (10-14 jaar) volgen elke zondag lessen en gaan op excursies die ze laten kennismaken met vele beroepenvelden om hun horizon te verbreden. In Tilburg gaat het om 140 kinderen van ‘zwarte scholen’ uit de wijken Stokhasselt, Quirijn Stok, Heikant en de Kruidenbuurt. Tilburg University ondersteunt het initiatief door onderdak te bieden op de campus. Vele vrijwilligers verzorgen lessen en begeleiden de kinderen.

IMC Weekendschool Tilburg zoekt gastdocenten!

Zou je ook een steentje bij willen dragen door nieuwsgierige leerlingen (10-14 jaar) kennis te laten maken met je vakgebied? Voor het diverse lesprogramma is IMC Weekendschool Tilburg altijd op zoek naar bevlogen vakexperts en enthousiaste studenten. 

Neem contact op met Xanthe Lamers – Locatiemanager IMC Weekendschool Tilburg: xanthe.lamers@weekendschool.nl

Publicatiedatum: 27 februari 2020