S4S handen

Samen gaan wij voor inclusief onderwijs

Tilburg University vindt dat alle (toekomstige) studenten, ongeacht hun achtergrond, zich thuis moeten voelen op onze universiteit. Daarom doen we mee aan het landelijke programma Students-4-Students (S4S) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is om diversiteit en gelijke kansen in het hoger onderwijs te stimuleren. Studenten van Tilburg University zetten zich hiervoor in met diverse projecten, gericht op primair- en voortgezet onderwijs. We werken samen met o.a. IMC Weeekendschool en Stichting MOVE.

Informatie voor scholen

Het doel van de Students-4-Students projecten is dat alle kinderen –ongeacht hun sociale achtergrond- in aanraking komen met wetenschap en het beste uit zichzelf kunnen halen. We richten ons op kinderen (9-14 jaar) in het primair- en voortgezet onderwijs. Leerkrachten kunnen zich bij interesse aanmelden voor een van de projecten.

 Ik wil meer informatie over (een van de) projecten  

Partners Students-4-Students

Om onze doelstellingen te verwezenlijken werken we samen met verschillende partners. De kern van S4S Tilburg bestaat uit de volgende organisaties:

Tilburg University Junior

Tilburg University Junior wil alle kinderen (9-14 jaar) uit de regio Tilburg in aanraking laten komen met wetenschap en de universiteit. Ook kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Dit doen zij door het aanbieden van informatie over wetenschappelijke thema’s in digitale lesprogramma’s en door het organiseren van wetenschappelijk georiënteerde activiteiten en evenementen zoals de Kinderuniversiteit.

Lees meer over Tilburg University Junior

Stichting MOVE

Stichting Move koppelt kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten aan studenten. Door hen samen in actie te laten komen voor hun omgeving merken deze kinderen wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Op deze manier laten wij hen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen. Stichting Move is landelijk actief in tien grote studentensteden, waaronder Tilburg.

Lees meer over Stichting MOVE

IMC Weekendschool

IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren (10-14 jaar) van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden. Door de weekendschool verbreden zij hun maatschappelijk blikveld, ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen en verbeteren ze vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. Ze krijgen daarbij les van bevlogen professionals.

Lees meer over IMC Weekendschool

Babylon, Center of Study of Superdiversity

Babylon is een onderzoeksinstituut van Tilburg University. Het centrum voor studies van de multiculturele samenleving. Zij gaan aan de slag met de ontwikkeling van een leerlijn met het thema Superdiversiteit.