S4S handen

Samen gaan wij voor inclusief onderwijs

Tilburg University vindt dat alle (toekomstige) studenten, ongeacht hun achtergrond, zich thuis moeten voelen op onze universiteit. Daarom doen we mee aan het landelijke programma Students-4-Students (S4S) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is om diversiteit en gelijke kansen in het hoger onderwijs te stimuleren. Studenten van Tilburg University zetten zich hiervoor in met diverse projecten, gericht op primair- en voortgezet onderwijs. We werken samen met o.a. IMC Weeekendschool en Stichting MOVE.

Informatie voor scholen

Het doel van de Students-4-Students projecten is dat alle kinderen –ongeacht hun sociale achtergrond- in aanraking komen met wetenschap en het beste uit zichzelf kunnen halen. We richten ons op kinderen (9-14 jaar) in het primair- en voortgezet onderwijs. Leerkrachten kunnen zich bij interesse aanmelden voor een van de projecten.

 Ik wil meer informatie over (een van de) projecten  

Partners Students-4-Students

Om onze doelstellingen te verwezenlijken werken we samen met verschillende partners. De kern van S4S Tilburg bestaat uit de volgende organisaties:

Tilburg University Junior
Stichting MOVE
IMC Weekendschool
Babylon, Center of Study of Superdiversity