Tilburg University Junior - Wetenschap op de basisschool

Engelse les door studenten

De Engelse taal wordt steeds belangrijker, ook op de basisschool. Daar kunnen internationale, Engelstalige, studenten een steentje aan bijdragen. Bij interesse kunnen zij een dagdeel in de klas komen om (in het Engels!) in gesprek te gaan met de kinderen in de klas.

De rolmodellen (allemaal internationale studenten) van S4S gaan een rol spelen in het internationaliseringsprogramma van Tilburgse basisscholen. Zij gaan een dagdeel langs bij de basisscholen om een presentatie te geven aan de kinderen. Tijdens de presentatie vertellen ze over hun land van afkomst en culturele gewoonten. De studenten gebruiken hierbij visuele ondersteuning en eventueel objecten uit hun cultuur (kleding, sieraden etc.) Na afloop mogen de kinderen vragen stellen en geven zij in het Engelse een korte presentatie over Nederland aan de student. Door dit project maken kinderen kennis met verschillende culturen en draagt S4S bij aan de ontwikkeling van de Engelse taal. 

Engelse les