Tilburg University Junior - Wetenschap op de basisschool

Rolmodellen in de klas

Studenten met verschillende achtergronden (o.a. eerste generatie studenten, kinderen van vluchtelingen, armoede-omgeving, stapelaars) vertellen hun persoonlijke (studie)ervaringen aan leerlingen van de basis- en middelbare school. Zo laten zij zien dat je alles kunt bereiken, ongeacht je achtergrond.

Wat maakt er meer indruk dan een persoonlijk verhaal? Voor dit storytelling project bezoeken de S4S rolmodellen basis- en middelbare scholen in Tilburg om hun persoonlijke verhaal te delen met leerlingen.

De rolmodellen hebben verschillende achtergronden, bijvoorbeeld: eerste generatie studenten, (kinderen van) vluchtelingen, studenten die zijn opgegroeid in armoede, stapelaars (vmbo-mbo-hbo-universiteit) etc. Door hun persoonlijke verhaal te delen, inclusief de problemen waar zij tegenaan liepen tijdens hun studieloopbaan, willen de rolmodellen de scholieren inspireren en laten zien dat je alles kunt bereiken, ongeacht je achtergrond.

Rolmodel Racheal over diversiteit

Racheal is geadopteerd uit Ethiopië door Nederlandse ouders en opgegroeid in Etten-Leur. Doordat ze is opgegroeid in een witte omgeving waarin diversiteit niet werd besproken, heeft ze veel onzekerheid ervaren. Een reis terug naar Afrika heeft haar doen inzien dat haar achtergrond juist een verrijking is, een kracht. Met haar verhaal wil ze het thema diversiteit bespreekbaar maken op de universiteit en in het basis- en voortgezet onderwijs.

Rolmodel Mohammed over kansenongelijkheid

Mohammed studeert aan de pre-bachelor van Tilburg University. Als vluchteling heeft hij veel tegenslagen gekend en ondanks dat heeft hij zijn doel om dokter te worden nooit uit het oog verloren. Dit inspirerende verhaal laat zien dat kansenongelijkheid nog steeds speelt in onze samenleving. Door het delen van deze inspirerende verhalen hoopt Tilburg University samen met Students-4-Students dit bespreekbaar te maken op de universiteit en in het basis- en voortgezet onderwijs.

Rolmodel in de klas