Premaster Art, Media and Society

De premaster Art, Media and Society is een schakelprogramma dat je voorbereidt op de mastertrack Art, Media and Society. De premaster is bedoeld voor:

  1. Studenten met een afgeronde hbo-opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat deze voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master
  2. Studenten met een afgeronde universitaire opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat deze voldoende relevant is, maar die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks te kunnen worden toegelaten tot de master

De premaster Art, Media and Society duurt één jaar en heeft een minimale omvang van 42 ECTS. De Toelatingscommissie kan op basis van je vooropleiding extra vakken voorschrijven tot een maximum van 60 ECTS. Je volgt zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken, die verspreid over het jaar plaatsvinden.

Je kunt op één moment in het jaar starten: eind augustus.

Vakkenoverzicht*

Verplichte vakken - semester 1 (augustus - december)

Verplichte vakken – semester 2 (januari – juli)

Eventuele extra vakken worden toegewezen uit het volgende aanbod

Het volledige programma en het rooster van het lopende collegejaar vind je in de online Studiegids.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Wil jij het premasterprogramma volgen om tot de master te kunnen worden toegelaten?

Lees dan meer over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure.


Alle masteropleidingen

Meer weten?