Alumni afstudeerceremonie

Cognitive Science and Artificial Intelligence

2 jaar Engelstalig Start eind augustus

Deze tweejarige master combineert kennis van cognitieve wetenschap en kunstmatige intelligentie met technieken zoals advanced deep learning, deep reinforcement learning en Bayesiaanse modellering. Het multidisciplinaire programma richt zich op verschillende aspecten van intelligentie, zoals redeneren, leren, perceptie, communicatie en samenwerking. Deze aspecten bestudeer je vanuit zowel menselijk (cognitieve wetenschap) als technisch perspectief (kunstmatige intelligentie).

87,5%
van de huidige studenten is (zeer) tevreden over de opleiding

Nationale Studenten Enquête, 2022 | n=7

15
ECTS stage

om je academische kennis en deskundigheid toe te passen in een professionele werkomgeving

#1
in Nederland

Elsevier Beste Studies, 2023

Programma en vakken

 • Bestudeer kunstmatige intelligentie in relatie tot menselijke cognitie en niet alleen vanuit een technisch perspectief. Deze opleiding bereidt je niet alleen voor om bij te dragen aan de ontwikkeling van technologische toepassingen, maar ook om na te denken over je implementatie vanuit cognitieve, neurowetenschappelijke en ethische perspectieven.
 • Experts op het gebied van kunstmatige intelligentie, cognitieve wetenschap en data science leren je technische vaardigheden waarmee je modellen voor intelligent gedrag zal ontwikkelen en testen.
 • Binnen het domein van Artificial Intelligence richten we ons voornamelijk op de domeinen computational cognitionhybrid intelligence en human-AI interfacing.
 • Kernprincipe van de opleiding is leren door te doen: een deel van de colleges vindt plaats in de labs van Mindlabs, een groep laboratoria voor onderzoek op het gebied van: robotics and avatars, serious games, natural language and data technologies, and virtual and mixed reality. Vanaf het begin van je studie word je aangemoedigd om als onderzoeksassistent bij te dragen aan het onderzoek van de faculteit.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Core topics in Artificial Intelligence
 • Deep Reinforcement Learning
 • Advanced Deep Learning
 • Core topics in Cognitive Science
 • Complex Systems
 • Brain Computer Interfacing

Bekijk het programma en de vakken

Students working

Carrièreperspectieven

Afgestudeerden hebben een uitstekend carrièreperspectief. Er is wereldwijd veel vraag naar afgestudeerden met academische kennis en vaardigheden op het gebied van AI.

Kennis en vaardigheden op het gebied van AI zijn bijvoorbeeld van waarde voor e-services, virtual intelligent assistants in de gezondheidszorg, het onderwijs, bestuur, smart design, smart industry, computer aided decision-making en consumer intelligence.

Voorbeelden van mogelijke beroepen:

 • Intelligent software developer
 • Social robot developer
 • Technology consultant
 • AI Researcher
 • Software developer or architect   
 • Business Intelligence specialist  

Meer over de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze master start

Eind augustus.

Opleidingen met de beste aansluiting

 • De bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence van Tilburg University.
 • Een bachelor in Artificial Intelligence / Kunstmatige Intelligentie van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht,  Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Rijksuniversiteit Groningen (KION leden).
 • De Joint Bachelor Data Science van Tilburg University en TU/Eindhoven.
 • Een universitaire bachelor in Cognitive Science, Artificial Intelligence, Computer Science, of een aanverwant vakgebied waarbij je aantoonbaar beschikt over: een voldoende basis in wiskunde; een brede kennis van AI-technieken; voldoende ervaring met programmeren in Python of andere AI programmeertalen; en basiskennis op het gebied van cognitive science, cognitive neuroscience, cognitieve psychologie, psycholinguïstiek of een vergelijkbare discipline.

Premaster

Er is voor deze opleiding geen premaster beschikbaar.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de MSc Cognitive Science and Artificial Intelligence?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden

Gerelateerde masteropleidingen