Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven MSc Cognitive Science and Artificial Intelligence

Met een masterdiploma Cognitive Science and Artificial Intelligence op zak, kun je bijdragen aan de ontwikkeling van technologische toepassingen en ben je in staat om te reflecteren op de implementatie vanuit een cognitief, neurowetenschappelijk en ethisch perspectief.

Kennis en vaardigheden

Je leert alles over de wetenschappelijke en technologische principes die ten grondslag liggen aan onderzoek in CS & AI, en van specialistische tools om CS- en AI-systemen te ontwerpen, analyseren, implementeren en verifiëren. Deze kennis kun je toepassen bij het opstellen van projectplannen voor specifieke open vraagstukken op het gebied van CS en AI en het formuleren en valideren van modellen en hypothesen.

Daarnaast ben je in staat om academische kennis te vertalen naar een sociale, professionele, economische en ethische context en om professioneel te communiceren over CS & AI gerelateerde zaken, bijv. onderzoeksbevindingen, zowel gericht tot specialisten als tot doelgroepen zonder specialistische kennis op dit gebied.

Je bent goed toegerust om ontwikkelingen in CS- en AI-onderzoek te blijven bestuderen en bij te dragen aan innovatie, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven.

Baankansen

Kunstmatige intelligentie is een snel ontwikkelende discipline en afgestudeerden hebben uitstekende baankansen. Er is wereldwijd grote vraag naar afgestudeerden met academische kennis en vaardigheden op het gebied van AI.

Kennis en vaardigheden op het gebied van AI zijn van grote waarde voor bijvoorbeeld: e-services, virtual intelligent assistants in healthcare, training/education, governance, smart design, smart industry, computer aided decision-making en consumer intelligence.

Voorbeelden van mogelijke beroepen:

  • Intelligent software developer 
  • Social robot developer 
  • Technology consultant 
  • AI Researcher 
  • Machine Learning / AI / Software engineer 
  • Software developer or architect  
  • Information analyst 
  • Business Intelligence specialist  
  • (Technical) policy advisor 

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Geïnteresseerd in de MSc Cognitive Science and Artificial Intelligence?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden