Students participating in a lecture

Premaster Cognitive Science and Artificial Intelligence

De premaster Communication and Information Sciences voor Cognitive Science and Artificial Intelligence is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.
Vakken premaster Communication and Information Sciences voor Cognitive Science and Artificial Intelligence

Toelating en aanmelden

  1. Met een vooropleiding op hbo-niveau vraag je toelating aan tot de premaster. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten.
    Alleen met een officieel erkende, vierjarige hbo-opleiding (240 ECTS) kun je worden toegelaten tot het premasterprogramma. Tweejarige hbo-opleidingen geven géén toegang. Werkervaring en cursussen kunnen niet als aanvulling of compensatie dienen.
  2. Met een vooropleiding op wo-niveau vraag je toelating aan tot de master. De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks tot de master te worden toegelaten. Oordeelt de Commissie dat de aansluiting onvoldoende is, dan kan zij een premaster voorschrijven, mits de ontbrekende voorkennis hiermee kan worden overbrugd.

Geïnteresseerd in de Cognitive Science and Artificial Intelligence track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden