Students participating in a lecture

Programma en vakken Communicatie en Cognitie

Leer hoe mensen tekstuele, visuele, verbale en non-verbale informatie verwerken en hoe je die kennis kunt vertalen in do’s en don’ts voor effectieve communicatievormen.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

  • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS)
  • 2 Research Skills keuzevakken (6 ECTS)
  • Master thesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Keuzevakken
Masterthesis

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Communicatie en Cognitie in het kort

  • Doorgrond hoe communicatieprocessen verlopen, hoe digitale communicatie verschilt van offline en face-to-face communicatie, en hoe het gebruik van taal, beelden en non-verbale signalen bepaalt hoe een boodschap wordt geïnterpreteerd. 
  • Bepaal met behulp van theorieën en onderzoeksmethoden hoe informatie en de vorm waarin deze wordt gepresenteerd het best kan worden afgestemd op doel en doelgroep.
  • Onderzoek de effectiviteit van uiteenlopende communicatie-uitingen in relatie tot communicatiedoelen als informeren, leren, overtuigen, engageren of vermaken. 
  • Pas theorieën en methoden toe op een variatie aan vraagstukken, bijvoorbeeld hoe maatwerk kan worden geleverd in digitale communicatie richting patiënten, of hoe stellingen in stemwijzers moeten worden geformuleerd om een betrouwbaar advies te kunnen uitbrengen.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de Communicatie en Cognitie track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden