Students participating in a lecture

Programma en vakken Communicatie en Cognitie

Leer hoe mensen tekstuele, visuele, verbale en non-verbale informatie verwerken en hoe je die kennis kunt vertalen in do’s en don’ts voor effectieve communicatie.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS in totaal)
 • 2 research skills keuzevakken (6 ECTS in totaal)
 • Master thesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Inhoudelijke keuzevakken

Kies 6 inhoudelijke keuzevakken:

Om een specialisatieaantekening te krijgen op je diploma, moeten ten minste 4 van de vakken die je kiest het Communicatie en Cognitie (CC) label hebben. De andere 2 vakken mag je vrij kiezen uit het totale aanbod van keuzevakken van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daartoe behoren ook keuzevakken met het label van de tracks Bedrijfscommunicatie en Digitale Media (BDM) en New Media Design (NMD). 

De volgende inhoudelijke vakken van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben het ‘CC label’:

 • Cognition and Process
 • Cognition of Visual Narratives
 • Digital Health Communication
 • Interactive Storytelling
 • Language Technology & Cognition
 • Language Technology & Society
 • Multimodal Communication
 • Negotiation Strategies
 • Non-Verbal Communication
 • Persuasion & (Dis)agreement
 • Psychology of Business Communication
 • Resistance and Persuasion
 • Risk Communication
 • Taalkennis
 • Virtual, Augmented, and Mixed Reality
 • Webcare
Research skills keuzevakken

Kies ten minste 2 research skills vakken uit het volgende aanbod:

 • Analysis of Variance
 • Annotation
 • Survey
 • Eye Tracking
 • Online Data Collection
 • Programming
 • Rapid Prototyping
 • Research Interview
Masterthesis

Je start met je masterthesis (18 ECTS) in de eerste collegeweek van het derde blok van je studie en rondt deze aan het einde van het vierde blok af.

 • Voor je masterthesis doe je onderzoek naar een onderwerp gerelateerd aan Communicatie en Cognitie.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider met expertise op gebied van het thema waarvoor je je belangstelling aangeeft.

Thesisonderwerpen van eerdere studenten zijn bijvoorbeeld:

 • Fout is nooit goed - effecten van taalfouten op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht
 • The Effects of Visual Metaphor in Advertising at Different Processing Routes. Testing the Pleasure-interest Model of Aesthetic Liking for different metaphor structures at a long and short exposure time
 • Intelligible Infographics. The effect of symbolic and iconic incongruence on the appreciation, comprehension, and recall of infographics
 • What They Said. The influence of opinion leaders on online language change
 • How user and marketer generated content on Facebook influence brand perception
 • Especially for you. The effects of placebo tailoring and the moderating role of processing style in health and safety communication
Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna (+1 jaar)

Word een specialist op het gebied van bedrijfscommunicatie met speciale aandacht voor digitale en interculturele communicatie.

Met dit internationale Dual Degree programma behaal je twee masterdiploma’s: een van de Wirtschaftsuniversität (WU) Vienna in Oostenrijk en een van Tilburg University. 

 • Je start eind september aan de WU Vienna.
 • Een jaar later vervolg je het programma aan Tilburg University, waarbij je eind augustus start.
 • Een scholarship dekt een deel van je collegegeldkosten.

Meer over de Dual Degree met Wirtschaftsuniversität Vienna

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Communicatie en Cognitie in het kort

 • Doorgrond hoe communicatieprocessen verlopen en hoe digitale communicatie verschilt van offline en face-to-face communicatie. 
 • Bepaal met behulp van theorieën en onderzoeksmethoden hoe informatie en de vorm waarin deze wordt gepresenteerd het best kan worden afgestemd op doel en doelgroep.
 • Onderzoek de effectiviteit van uiteenlopende communicatie-uitingen in relatie tot communicatiedoelen zoals informeren, leren, overtuigen, engageren of vermaken.

Geïnteresseerd in de Communicatie en Cognitie track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden