Students participating in a lecture

Programma en vakken Communicatie en Cognitie

Leer hoe mensen tekstuele, visuele, verbale en non-verbale informatie verwerken en hoe je die kennis kunt vertalen in do’s en don’ts voor effectieve communicatievormen.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS)
 • 2 Research Skills keuzevakken (6 ECTS)
 • Master thesis (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Keuzevakken

Kies 6 inhoudelijke keuzevakken (36 ECTS in totaal)

Om een specialisatieaantekening op je diploma te krijgen, moeten ten minste 4 van de vakken die je kiest het CC-label hebben. De andere twee vakken mogen ook vakken met het CC-label zijn. Je kunt ze echter ook kiezen uit een ruime selectie van vakken uit de tracks Bedrijfscommunicatie en Digitale Media en New Media Design. 

De volgende inhoudelijke vakken van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben het ‘CC label’:

 • Cognition and Process
 • Cognition of Visual Narratives
 • Data and (mis)information
 • Digital Health Communication
 • Information Visualisation & Cognition
 • Interactive Storytelling
 • Language Technology and its Social Implications
 • Multimodal Communication and Persuasion
 • Negotiation Strategies
 • Non-verbal Communication
 • Psychological Processes in Business Communication
 • Taalkunde
 • Virtual, Augmented, and Mixed Reality

Kies 2 Research Skills vakken (6 ECTS in totaal) uit het volgende aanbod:

 • Academic Writing
 • Analysis of Variance
 • Annotation
 • Design and Analysis Questionnaires
 • Eye Tracking
 • Online Data Collection
 • Programming
 • Rapid Prototyping
 • Research Interview
 • Social Media Analytics
 • Usability and User Experience Evaluation
 • Visual Thinking and Composition

Raadpleeg de Onderwijscatalogus voor een compleet overzicht van vakken* waaruit je kunt kiezen.

*Let op: het aanbod van vakken en de verdeling van de vakken over de blokken kan in het aankomend collegejaar anders zijn.

Masterthesis

Je start met je masterthesis (18 ECTS) in de eerste collegeweek van het derde blok van je studie en rondt deze aan het einde van het vierde blok af.

 • Voor je masterthesis doe je onderzoek naar een onderwerp gerelateerd aan Communicatie en Cognitie.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider met expertise op gebied van het thema waarvoor je je belangstelling aangeeft.

Thesisonderwerpen van eerdere studenten zijn bijvoorbeeld:

 • Fout is nooit goed - effecten van taalfouten op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht
 • The Effects of Visual Metaphor in Advertising at Different Processing Routes. Testing the Pleasure-interest Model of Aesthetic Liking for different metaphor structures at a long and short exposure time
 • Intelligible Infographics. The effect of symbolic and iconic incongruence on the appreciation, comprehension, and recall of infographics
 • What They Said. The influence of opinion leaders on online language change
 • How user and marketer generated content on Facebook influence brand perception
 • Especially for you. The effects of placebo tailoring and the moderating role of processing style in health and safety communication

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Communicatie en Cognitie in het kort

 • Doorgrond hoe communicatieprocessen verlopen, hoe digitale communicatie verschilt van offline en face-to-face communicatie, en hoe het gebruik van taal, beelden en non-verbale signalen bepaalt hoe een boodschap wordt geïnterpreteerd. 
 • Bepaal met behulp van theorieën en onderzoeksmethoden hoe informatie en de vorm waarin deze wordt gepresenteerd het best kan worden afgestemd op doel en doelgroep.
 • Onderzoek de effectiviteit van uiteenlopende communicatie-uitingen in relatie tot communicatiedoelen als informeren, leren, overtuigen, engageren of vermaken. 
 • Pas theorieën en methoden toe op een variatie aan vraagstukken, bijvoorbeeld hoe maatwerk kan worden geleverd in digitale communicatie richting patiënten, of hoe stellingen in stemwijzers moeten worden geformuleerd om een betrouwbaar advies te kunnen uitbrengen.

Geïnteresseerd in de Communicatie en Cognitie track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden