Jos Rouw_alumnus CIW

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen

De premaster Communication and Information Sciences is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

De premaster verschaft na afronding toegang tot de volgende mastertracks:

Het programma van de premaster

De premaster Communication and Information Sciences duurt een half jaar* en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma is volledig Engelstalig.
  • Je volgt in totaal 5 vakken van ieder 6 ECTS.
  • Je kunt op twee momenten starten: eind augustus of eind januari.

* Het is de bedoeling dat je de premaster binnen één jaar, gerekend vanaf het instroommoment van de eerste inschrijving, voltooit.
Als je dit niet redt, mag je je niet opnieuw inschrijven voor deze premaster. Deze regel is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat studenten de premaster binnen afzienbare tijd afronden.

Vakken premaster Communication and Information Sciences

Premaster Assessment voor hbo-studenten

Nadat je je voor de premaster Communication and Information Sciences hebt aangemeld in Studielink, ontvang je enige tijd later een uitnodiging voor een Assessment Day op de campus waar je een werkcollege volgt en deelneemt aan een groepsgesprek. Doel van de Assessment Day is om jou inzicht te geven in wat je kunt verwachten en of je de premaster aankunt.

Voor studenten die eind augustus 2019 willen starten, vinden de Assessment Days plaats op 22 mei, 5 juni en 4 juli van 13.00 - 16.30 uur. Je neemt deel op een van de drie data.

Geïnteresseerd in de MSc Communicatie- en Informatiewetenschappen?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden