Alumni afstudeerceremonie

Data Science and Society

1 jaar Engelstalig Start eind augustus en eind januari

Word opgeleid tot een data analist die op basis van complexe datasets oplossingen kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Voeg waarde toe aan een team, bedrijf of organisatie dankzij een combinatie van technische vaardigheden, kennis van juridische en ethische kwesties rondom data science, en het vermogen om effectief te kunnen communiceren met wetenschappers en deskundigen van diverse disciplines. Specialiseer je met een van vier tracks: Business, Governance, Media of Health.

Programma en vakken

De MSc Data Science and Society is een multidisciplinair programma dat je de mogelijkheid biedt om je te specialiseren aan de hand van vier tracks: BusinessGovernanceMedia of Health. De track waarin je afstudeert, wordt vermeld op je diploma.

 • Je wordt getraind om patronen en inzichten te kunnen afleiden uit grote en complexe datasets.
 • Ook leer je hoe je deze inzichten kunt vertalen naar toepasbare oplossingen en aanbevelingen waar binnen het gekozen domein behoefte aan is.
 • Je wordt bekend gemaakt met de wetten en regelgeving die relevant zijn voor data science en data scientists.
 • Bovendien leer je rekening te houden met ethische aspecten, bijvoorbeeld met betrekking tot privacy, accountability, of menselijke autonomie bij het nemen van beslissingen.

Kenmerkende vakken zijn  - per track:

 • Business
  Business Intelligence and Business Analytics, Business Analytics and Emerging Trends, Analysis of Customer Data, Deep Learning

 • Media
  Computational Statistics, Complex Systems, Deep Learning, Natural Language Processing

 • Governance
  Governance and Policymaking, Analytics for Business and Governance, Natural Language Processing, Data science: sustainability, privacy and security

 • Health
  Health Analytics, Complex Systems, Deep Learning, Data science: sustainability, privacy and security

Bekijk het programma en de vakken

 • Sandra Maat

  Sandra Maat

  Masterstudent

  "Tijdens de master merk ik dat eerst onmogelijk lijkende opdrachten haalbaar worden door de vaardigheden die ik iedere dag verder ontwikkel."

 • Master student Data Science and Society Thijme Geene

  Thijme Geene

  Masterstudent

  "Ik ervaar het programma soms als pittig, maar tegelijkertijd als inspirerend en verrijkend. Je doet veel toepasbare kennis op waar je binnen een toekomstige carrière waarschijnlijk goed gebruik van kunt maken."

 • Master student Data Science and Society Isabelle Lier

  Isabelle Lier

  Masterstudent

  "Met data science en de vaardigheden geleerd tijdens deze master leer je om complexe data te analyseren die op het eerste oog onbegrijpelijk lijken."

Carrièreperspectieven

Als Data Science and Society afgestudeerde ben in je in staat om datagedreven oplossingen te creëren voor vraagstukken vanuit de samenleving, bedrijven en organisaties. Je bent goed toegerust om een rol te vervullen als strategisch consultant, of als linking-pin tussen het management en technici (zoals programmeurs). Niet alleen kun je kansen identificeren die big data en hieraan gerelateerde technologische ontwikkelingen bieden, ook heb je oog voor de risico’s.

Dankzij je vaardigheden in programmeren, data processing, data analytics en data visualisatie, aangevuld met hand-on ervaring in het werken met complexe datasets, ben je tevens gekwalificeerd voor een functie als data analist.

Afgestudeerden werken bijvoorbeeld als:

 • Data Analyst bij Eneco Holding N.V
 • Data Scientist bij ABN Amro Bank N.V.
 • Business Intelligence Analyst bij Houthoff (previously Houthoff Buruma)
 • Marketing Science Analyst bij KLM

Meer over de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus en eind januari

Opleidingen met de beste aansluiting:

Een bacheloropleiding binnen een van de volgende domeinen:

 • Sociale Wetenschappen (bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie, Personeelwetenschappen, Organisatiewetenschappen, Liberal Arts and Sciences)
 • Geesteswetenschappen (bijvoorbeeld Communicatie- en Informatiewetenschappen, Communicatiewetenschap, Taalwetenschap)
 • Rechts- en bestuurswetenschappen (bijvoorbeeld Global Law;  Politics, Law & Economics; Public Administration)
 • Economie en Bedrijfseconomie (bijvoorbeeld International Business Administration, Economics, Liberal Arts and Sciences)

Premaster:

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als hbo’ers.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de MSc Data Science and Society?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden