Students participating in a lecture

Programma en vakken Data Science and Society

Een uitgebalanceerde mix van theorie en praktische vaardigheden vormen de basis voor het programma. Uitgangspunt van de opleiding is: leren door te doen. Je specialiseert je in een van de volgende domeinen: Business, Governance, Media of Health.

Specialisaties

Bij je aanmelding voor instroom in september 2020 hoef je niet meteen een specialisatie te kiezen.
Vanaf het begin van de opleiding word je begeleid bij het kiezen van een specialisatie die past bij je academische achtergrond, je motivatie en interesse. Je academic advisor en program director bespreken de specialisatiekeuze met je tijdens de eerste weken van de opleiding.

Programmastructuur

Het eenjarige programma bestaat uit 60 EC verdeeld over vier blokken, waarvan:

  • 4 kernvakken (24 EC)
  • 2 Research skills modules (6 EC)
  • 2 inhoudelijke keuzevakken gerelateerd aan het gekozen domein (12 EC)
  • Masterthesis / Data Science in Action (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Je combineert vakken op het gebied van programmeren, machine learning en data mining met vakken in analytics en vakken op het gebied van data science & law en statistiek & methodologie. De thesis is een individueel project waarbij je een grootschalig datagedreven analyse uitvoert aan de hand van een dataset en onderzoeksvragen die zijn aangedragen door wetenschappers, bedrijven of (overheids)organisaties.

Kernvakken
Keuzevakken
Masterthesis / Data Science in Action

Programma's kunnen soms nog wat wijzigen, daarom raden we studenten aan om bij de officiële start hun precieze programma in de onderwijscatalogus op te zoeken.


Data Science and Society in het kort

  • Raak bekend met de data science methodologie: de data science workflow, clustering technieken, data wrangling, data mining, machine learning, data visualisatie, en de bijbehorende programmeertalen en libraries.
  • Leer data-analysetechnieken, inclusief beschrijvende (descriptive), voorspellende (predictive) en normatieve (prescriptive) analysetechnieken.
  • Word getraind om patronen en inzichten te kunnen afleiden uit grote en complexe datasets, en leer hoe je deze inzichten vertaalt naar toepasbare oplossingen en aanbevelingen.
  • Raak bekend met wetten en regelgeving die relevant zijn voor data science en data scientists, met de nadruk op privaat- en publiekrecht.
  • Integreer binnen je thesis alle relevante aspecten van data science en doe hands-on ervaring op in het werken met grote datasets.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de MSc Data Science and Society?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden