Digital Culture Studies

Programma en vakken Digital Culture Studies

Bestudering van cultuur in de hedendaagse online-offline realiteit vraagt om nieuwe theoretische modellen en onderzoeksmethoden. Binnen Digital Culture Studies neem je bestaande onderzoekskaders kritisch onder de loep en ontwikkel je nieuwe conceptuele en analytische instrumenten voor bestudering van de culturele fenomenen van de 21e eeuw.

Programma

Deze eenjarige track MA Digital Culture Studies bestaat uit 60 ECTS:

  • 4 kernvakken (24 ECTS)
  • 2 keuzevakken  (12 ECTS)
  • 2 Research skills vakken (6 ECTS)
  • 1 scriptieseminar (3 ECTS)
  • Masterthesis (15 ECTS)

Deze opleiding start eind augustus.

Inhoud van het programma

Verplichte vakken
Keuzevakken
Research skills vakken
Masterthesis

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Digital Culture Studies in het kort

  • Onderzoek concrete digitaal-culturele praktijken vanuit een breed interdisciplinair sociaal-theoretisch veld met een uitgesproken empirische nadruk.
  • Leer alles over sociale, culturele en politieke transformatie van hedendaagse samenlevingen en onderzoek de invloed van digitalisering op ons sociale leven.
  • Word je bewust van in- en uitsluitingsmechanismen binnen de digitale cultuur en hun impact op sociale structuren.
  • Ontwikkel praktische vaardigheden zoals het schrijven, analyseren en interpreteren van teksten en afbeeldingen, kritische reflectie op maatschappelijke kwesties en deelname aan het publieke debat.
  • Verander academische inhoud in publicaties die toegankelijk zijn voor een breder publiek via Diggit Magazine, wat zowel een leerinstrument als een online nieuwsplatform is, gericht op digitale cultuur, globalisering en kunst.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de Digital Culture Studies track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden.