Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Carrièreperspectieven Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Met een afgeronde mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie kun je gefundeerde antwoorden geven op ethische vragen die spelen binnen (bedrijfs)organisaties in een maatschappij waarin ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt.

Kennis en vaardigheden

Met een masterspecialisatie in Ethiek van Bedrijf en Organisatie weet je welke denkbeelden bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de Westerse beschaving en arbeidscultuur. Je bent in staat de argumenten van anderen snel samen te vatten, te plaatsen in een geheel en daardoor te evalueren.

Daarmee ben je goed toegerust op functies waarbij een brede algemene ontwikkeling, een scherp denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden worden gevraagd. Dit kunnen diverse functies zijn bij bijvoorbeeld de overheid, op ministeries, in de journalistiek, maar ook in het bedrijfsleven en in allerlei vormen van onderwijs.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

  • Zelfstandig Business Ethics Consultant
  • Adviseur directie Informatiebeleid bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Consultant bij HR consultancy bedrijf Mercuri Urval
  • Analist Duurzaam beleggen bij ING Nederland
  • Environment Leader bij Decathlon Nederland
  • Docent aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool

Alumni facts

  • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3,6
  • 75% vindt binnen 4 maanden na afstuderen een baan, 50% zelfs al binnen een maand
  • 94% zou dezelfde opleiding opnieuw kiezen, aan dezelfde universiteit

Bron: Nationale Alumni Enquête 2016-2018 | n = 12,  master Filosofie (alle tracks)

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Geïnteresseerd in de track van Ethiek van Bedrijf en Organisatie van de MA Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden