Students participating in a lecture

Premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken.
  • Je volgt in totaal 5 vakken van ieder 6 ECTS.
  • Je kunt op twee momenten in het jaar starten: eind augustus en eind januari.
  • Bij instroom eind augustus is de premaster ook in deeltijd te volgen. In deeltijd doe je er een jaar over om de premaster af te ronden.
Vakken premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie
Vakken premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie (deeltijd)

Toelating en aanmelden

Met een vooropleiding op hbo-niveau vraag je toelating aan tot de premaster:

  • De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten.
  • Alleen met een officieel erkende, vierjarige hbo-opleiding (240 ECTS) kun je worden toegelaten tot het premasterprogramma. Tweejarige hbo-opleidingen geven géén toegang. Werkervaring en cursussen kunnen niet als aanvulling of compensatie dienen.

Met een vooropleiding op wo-niveau vraag je toelating aan tot de master:

  • De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt op basis van door jou aan te leveren documenten of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks tot de master te worden toegelaten.
  • Oordeelt de Commissie dat de aansluiting onvoldoende is, dan kan zij een premaster voorschrijven, mits de ontbrekende voorkennis hiermee kan worden overbrugd.

Check de toelatings- en aanmeldprocedure

Geïnteresseerd in de Jeugdliteratuur track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden