Jiska

Premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS.

  • Het programma bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken.
  • Je volgt in totaal 5 vakken van ieder 6 ECTS.
  • Je kunt op twee momenten in het jaar starten: eind augustus en eind januari.
  • Bij instroom eind augustus is de premaster ook in deeltijd te volgen. In deeltijd doe je er een jaar over om de premaster af te ronden.
Vakken premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie
Deeltijdvariant premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Geïnteresseerd in de track van Ethiek van Bedrijf en Organisatie van de MA Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden