Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Programma en vakken Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Relateer filosofische kennis en inzichten op een zinvolle manier aan concrete maatschappelijke vraagstukken als ‘Is duurzaam kapitalisme mogelijk?’, ‘Moet werk zinvol zijn?’ en ‘Zijn managers een vloek of een zegen?’.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 1 hoofdvak (6 ECTS)
 • 2 (Engelstalige) vakken met de andere Filosofie mastertracks (12 ECTS)
 • 7 (Nederlandstalige) track-specifieke vakken (21 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken van 3 ECTS (6 ECTS)
 • Masterthesis (15 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken

 Je volgt 1 hoofdvak (6 ECTS):

 • Organisatie-ethiek (6 ECTS)

Je volgt twee gemeenschappelijke vakken (12 ECTS in totaal) met de andere Filosofie mastertracks:

 • Ethics (6 ECTS)
 • The Canon and Beyond (6 ECTS)

Deze gemeenschappelijke vakken worden gegeven in het Engels.

Je volgt 7 track-specifieke vakken (21 ECTS in totaal):

 • Bureaucratie (3 ECTS)
 • Markt, Moraliteit en Samenleving (3 ECTS)
 • Consumentisme (3 ECTS)
 • Pragmatisme en Management (3 ECTS)
 • Zin en Waarde van Werk (3 ECTS)
 • Kennis, Rechtvaardigheid en Management (3 ECTS)
 • Bedrijfsethiek (3 ECTS)

Deze track-specifieke vakken worden gegeven in het Nederlands.

Het Master Seminar (0 ECTS) biedt een inhoudelijke verdieping en verrijking van de master op theoretisch en praktisch gebied. Voor de seminars worden filosofen en professionals uit relevante werkvelden uitgenodigd.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Keuzevakken

Kies één vak van 6 ECTS of twee vakken van 3 ECTS uit het curriculum van de volgende tracks:

Masterscriptie

In het eerste semester van je opleiding ontvang je praktische informatie over de gang van zaken rond het schrijven van een scriptie en ga je vervolgens aan de slag met het kiezen van een onderwerp, het uitwerken van een opzet en het vinden van een begeleider. Vervolgens ga je in je tweede semester aan de slag met het schrijven van je scriptie.

Voorbeelden van eerdere onderwerpen zijn:

 • Zelfconstitutie als grond voor integriteit van de organisatie
 • Botsende logica's in de hulpverlening, een ethische reflectie
 • Het probleem van morele sensitiviteit voor de militair. Hoe de Militaire Organisatie Morele Sensitiviteit kan waarborgen.
 • Hoe gaat men om met cognitief falen? Intuïtie vs. verstand
 • Datavisualisatie bij de Nationale Politie; een analyse van Hannah Arendts begrip van bureaucratisering en de daaruit volgende risico's van het visualiseren van data. 

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Deeltijd

Lees meer over de mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie in deeltijd.

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo in de master is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 5. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 6. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.
 7. De gemiddelde studielast bij studeren in deeltijd is 20-25 uur per week. Dit is inclusief colleges, tentamens en de voorbereiding hiervoor.

Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Ethiek van Bedrijf en Organisatie in het kort

 • Leer filosofische theorieën toe te passen op de praktijk van de organisatiesamenleving en het bedrijfsleven, en doe daarnaast een beroep op inzichten uit relevante empirische wetenschappen, zoals de sociologie, de economie en de psychologie.
 • Stel radicale en fundamentele vragen om een nieuw perspectief te werpen op complexe vraagstukken van vandaag de dag.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.
 • Kies voor een opleiding met een hoge studenttevredenheid. In de meest recente Nationale Studenten Enquête (2023) scoorde de master Filosofie van Tilburg University (incl. alle tracks) onder andere zeer hoog op aansluiting bij actuele ontwikkelingen, deskundigheid van de docenten, en de mate waarin de opleiding inspireert.

Geïnteresseerd in de track van Ethiek van Bedrijf en Organisatie van de MA Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden