Premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie is een schakelprogramma dat je voorbereidt op de mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie. De premaster is bedoeld voor:

 1. Studenten met een afgeronde hbo-opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat deze voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master
 2. Studenten met een afgeronde universitaire opleiding waarvan de Toelatingscommissie oordeelt dat zij over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks te kunnen worden toegelaten tot de master

Programma

De premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie duurt een half jaar en heeft een omvang van 30 ECTS. Het programma bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken. Je volgt in totaal vijf vakken van ieder 6 ECTS.  

Je kunt op twee momenten in het jaar starten: eind augustus en eind januari.

Bij instroom eind augustus is de premaster ook in deeltijd te volgen. In deeltijd doe je er een jaar over om de premaster af te ronden.

De vakken uit de premaster worden zo geroosterd, dat je de opleiding deels in de avonduren kunt volgen - op één of twee vaste avonden in de week. Je krijgt echter ook te maken met colleges die je overdag moet volgen.

Vakkenoverzicht*

Curriculum van de premaster Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Programma bij instroom eind augustus

 • Ethics (1)
 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse Filosofie 1)
 • Metafysica
 • Methodology: Styles of Philosophy
 • Applied Ethics for Premasters (incl. Writing Test)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen en het rooster van het lopende collegejaar onze online Studiegids.

Programma bij instroom eind januari

 • History of Philosophy, from Descartes to Nietzsche
 • Wijsgerige antropologie
 • Sociale Filosofie voor Premaster (incl. Writing Test)
 • Political Philosophy and Organization Studies
 • Bedrijfsethiek

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen en het rooster van het lopende collegejaar onze online Studiegids.

Deeltijdprogramma

Semester 1 (augustus – januari)

 • Kritiek van de Instrumentele Rede (Hedendaagse Filosofie 1)
 • Methodology: Styles of Philosophy
 • Applied Ethics for Premasters (incl. Writing Test) (of het vak Sociale Filosofie in semester 2)

Semester 2 (januari – juli)

 • History of Philosophy, from Descartes to Nietzsche
 • Wijsgerige antropologie
 • Sociale Filosofie voor Premaster (incl. Writing Test) (of het vak Applied Ethics in semester 1)

Raadpleeg voor de vakbeschrijvingen en het rooster van het lopende collegejaar onze online Studiegids.

* onder voorbehoud van wijzigingen

Toelating en aanmelden

Bekijk de toelatingseisen en deadlines

Alle masteropleidingen

Meer weten?