Programma Ethiek van Bedrijf en Organisatie

Het programma van de mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie bestaat uit 60 ECTS verdeeld over:

 • 6 track-specifieke vakken (24 ECTS)
 • 3 gemeenschappelijke vakken met de andere Filosofie mastertracks (18 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken 3 ECTS (6 ECTS)
 • Master thesis (12 ECTS)
 • EBO Seminar (0 ECTS): hier treden gastsprekers op en presenteren studenten hun beste werk

Het programma bestaat uit een najaarssemester en een voorjaarssemester. Je kunt eind augustus of eind januari starten.

Deeltijd

Ethiek van Bedrijf en Organisatie kan ook in deeltijd worden gevolgd. Deeltijdstudenten doen er doorgaans twee jaar over om de master af te ronden (en drie jaar voor premaster plus master). Een hoger of lager studietempo is echter ook bespreekbaar.

De vakken worden zo geroosterd dat de opleiding deels in de avonduren te volgen is. Vakken die het ene collegejaar overdag worden gegeven, worden daar waar mogelijk het volgend collegejaar in de avond aangeboden. Avondcolleges worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week.

Vakkenoverzicht*

Verplichte vakken

Gemeenschappelijke vakken met de andere Filosofie mastertracks:

 • Ethics (6 ECTS)
 • Political Philosophy (6 ECTS)
 • Enlightenment and counterenlightenment (6 ECTS)

Track-specifieke vakken:

 • Organisatie-ethiek (6 ECTS)
 • Pragmatisme en management (6 ECTS)
 • Bedrijfsethiek (3 ECTS)
 • Markt, moraliteit en samenleving (3 ECTS)
 • Burgerschap en consumentisme (3 ECTS)
 • Professionalisme en professie (3 ECTS)
 • EBO Seminar (0 ECTS)

Keuzevakken

Kies één vak van 6 ECTS of twee vakken van 3 ECTS uit het curriculum van de volgende tracks:

* onder voorbehoud van wijzigingen

Meer informatie over de vakken en het rooster van het lopende collegejaar is beschikbaar in de online Studiegids.

EBO Seminar

De Ethiek van Bedrijf en Organisatie (EBO) specialisatie sluit jaarlijks af met een EBO seminar, waar gastsprekers optreden en de studenten hun beste werk presenteren. Daarnaast worden er voor alle EBO studenten meerdere activiteiten (seminars) georganiseerd.


Prof. dr. Wim Dubbink

Prof. Dr. Wim Dubbink, Hoogleraar filosofie

"Markt, organisatie en management zijn fundamenten van de hedendaagse samenleving. Zorgvuldige filosofische analyse van deze praktijken is bittere noodzaak. Is een morele markt, integer management, en verantwoordelijk management eigenlijk wel mogelijk?"


Alle masteropleidingen

Meer weten?