Students participating in a lecture

Premaster Fiscaal Recht

De premaster Fiscaal Recht vormt de link tussen jouw vooropleiding en de master Fiscaal Recht. Het premasterprogramma is alleen toegankelijk voor studenten met (1) een diploma hbo Fiscaal Recht en Economie, (2) een diploma van de masteropleidingen Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs, of (3) Register-Belastingadviseurs AA of RA belastingadviseur.

Het programma van de premaster

De premasters duren één jaar en starten eind augustus.

  • Met een afgeronde premaster kun je het jaar daarop starten met de master.
  • Via de premaster wordt je juridische kennis bijgespijkerd. In de premaster zitten voornamelijk juridische (niet-fiscale) bachelorvakken.
Vakken voor studenten hbo Fiscaal Recht en Economie
Vakken voor studenten master Belastingadviseur|Register-Belastingadviseurs
Vakken voor studenten opleiding Register Belastingadviseur | AA/RA Register Belastingadviseur

Toelating en aanmelden

Om met de premaster te kunnen starten, moet je jouw vooropleiding bij aanvang van de premaster volledig hebben afgerond. 

Check de toelatings- en aanmeldprocedure

Geïnteresseerd in de LLM Fiscaal Recht?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden