Master Fiscaal Recht

Premaster Fiscaal Recht

De premaster Fiscaal Recht vormt de link tussen jouw vooropleiding en de master Fiscaal Recht.

Het premasterprogramma is alleen toegankelijk voor studenten met:

 • Een diploma hbo Finance, Tax and Advice (voorheen Fiscaal Recht en Economie), of 
 • Een diploma van de masteropleiding Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs, of
 • Een diploma van de masteropleiding Register-Belastingadviseurs  AA of RA belastingadviseur.
 • De premaster duurt één jaar en start eind augustus.
 • Met een afgeronde premaster kun je het collegejaar daarop starten met de master.
 • Het premasterprogramma dient binnen twee jaar volledig te zijn afgerond, gerekend vanaf de eerste inschrijving.
Premasterprogramma voor studenten hbo Finance, Tax and Advice (voorheen Fiscaal Recht en Economie)

Dit programma (60 ECTS)  bestaat uit de volgende vakken:

 • Rechtswetenschap
 • Contractenrecht
 • Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
 • Inleiding Constitutioneel Recht
 • Inleiding Ondernemingsrecht
 • Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
 • Rechtsfilosofie A
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Oefenrechtbank Fiscaal
 • Bachelor thesis
 • Taaltoets Nederlands

Verschil met hbo

De premaster bouwt voort op de praktijkgerichte kennis die je tijdens het hbo hebt opgedaan:

 • Tijdens de premaster zal je merken dat de vakkennis theoretischer en van een abstracter niveau is. Je wordt academisch gevormd om kennis, ontwikkelingen en onderzoek beter te kunnen duiden en analyseren.
 • Het tempo waarmee je nieuwe stof eigen moet maken, wordt door veel studenten als hoger ervaren. Het is daarom belangrijk om de stof vanaf het begin goed bij te houden.
Premasterprogramma voor studenten van de masteropleiding Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs

Dit programma (43 ECTS) bestaat uit de volgende vakken:

 • Business Law
 • Contractenrecht
 • Goederenrecht
 • Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
 • Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen
 • Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
 • Rechtsfilosofie A
 • Taaltoets Nederlands
Vakken voor studenten opleiding Register Belastingadviseur | AA/RA Register Belastingadviseur

Toelaatbaar tot onderstaande premaster is de student die met goed gevolg de opleiding tot Register Belastingadviseur dan wel de opleiding tot AA/RA Register Belastingadviseur heeft afgerond. Daarbij is het gemiddelde cijfer van de totale cijferlijst een 7 of hoger en het cijfer voor de scriptie en het mondeling examen is eveneens een 7 of hoger. Het behaalde diploma voor voornoemde opleidingen is in principe niet ouder dan zes jaar.

Dit programma (42 ECTS) bestaat uit de volgende vakken:

 • Business Law
 • Contractenrecht
 • Goederenrecht
 • Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen
 • Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
 • Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
 • Rechtsfilosofie A
 • Taaltoets Nederlands

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen 


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze premaster?

Kom dan tijdens de Open dag naar de sessie van deze premaster

Open dag masteropleidingen

Toelating en aanmelden

 • Om met de premaster te kunnen starten, moet je jouw vooropleiding bij aanvang van de premaster volledig hebben afgerond. 
 • De premaster staat in Studielink tussen de bacheloropleidingen (let op dat je de juiste opleiding aanvinkt!).
 • Premasterstudenten worden als bachelorstudent ingeschreven aan Tilburg University.

Bekijk meer informatie over de kosten

Check de toelatings- en aanmeldprocedure

Geïnteresseerd in de LLM Fiscaal Recht?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden