Fiscale Economie

Keuzegids Masters 2017 nummer 1 Elsevier top studies zegel 2017

Fiscale Economie wordt verzorgd vanuit het Fiscaal Instituut Tilburg, waarin onderwijs en onderzoek van de economische faculteit en de rechtenfaculteit zijn verenigd. 

Hoewel de opleiding Fiscale Economie economisch getint is, ontkomt de fiscaal econoom er niet aan, ook zeer goed op de hoogte te zijn van de fiscale wet- en regelgeving. Europees en internationaal belastingrecht, capita selecta over de inkomsten- en vennootschapsbelasting, als ook over de schenk- en erfbelasting komen diepgaand aan bod. Je wordt geconfronteerd met de methodologische en de beginselrechtelijke aspecten van het belastingrecht.


Keuzevakken

De masteropleiding Fiscale Economie is een generalistische opleiding waarbinnen je, door middel van keuzevakken, jezelf kunt specialiseren. Een aantal vakken in de masteropleiding bouwt voort op vakken uit de bacheloropleiding. Zij brengen een verdere verbreding, verdieping en academische oriëntering in de kennis die je al hebt opgedaan. Ook door de keuze van je scriptieonderwerp kun je je specialisatievoorkeur verder uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld in de richting van de directe of indirecte belastingen of het internationale belastingrecht.

Jouw carriere

De vraag op de arbeidsmarkt naar Tilburgse fiscale economen is structureel hoog. Een afgeronde masteropleiding Fiscale Economie biedt onder meer toegang tot functies op academisch niveau bij Belastingadvieskantoren/accountantskantoren, de belastingdienst, het bedrijfsleven en de financiële sector. Lees meer.

Waarom kozen zij voor Master Fiscale Economie?

Indirecte belastingen 

Een bijzondere mogelijkheid om je te specialiseren biedt het accentprogramma indirecte belastingen. Het accent indirecte belastingen voorziet in een behoefte aan verdieping en verbreding van kennis over indirecte belastingen en wordt verzorg in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

In het eerste semester wordt, als invulling van het (vrije) keuzevak, het Engelstalige vak European Value Added Tax (6 ECTS) gegeven aan de Universiteit Maastricht. In het tweede semester wordt, als invulling van het verplichte keuzevak, het vak Capita Selecta OB (6 ECTS) gegeven aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast wordt het vak Capita selecta belastingheffing particulieren vervangen door het vak Indirecte belastingen en internationale handel (6 ECTS) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Studenten die het accent indirecte belastingen volgen, dienen hun mastersthesis te schrijven over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. Meer informatie over het accent indirecte belastingen en de inschrijving is te vinden op de website www.indirecttax.nl.

De master Fiscale Economie start twee keer per jaar: eind augustus en eind januari.


Interview student Rik Baijens rechterkolom

Student Rik Baijens

"De opleiding heeft een grote overlap met de masteropleiding fiscaal recht, waardoor je een brede kennis meekrijgt van de belangrijke juridische onderdelen van de fiscale wereld."


Andere studies die interessant kunnen zijn:
Alle masteropleidingen

Meer weten?