Premasterprogramma Fiscale Economie

Optimaal voorbereid op je master!


Premasterprogramma voor hbo-bachelors

Haal in 1,5 jaar je master Fiscale Economie

De premaster Fiscale Economie vormt de link tussen een (relevante) hbo-opleiding en de masteropleiding Fiscale Economie. De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster tijdig afrondt, in januari met de master starten. Zo kun je in 1,5 jaar je master Fiscale Economie halen.

Programma

Het premasterprogramma bestaat uit 30 ECTS en loopt van september tot en met januari. De vakken zijn:

In de studiegids vind je meer informatie over de vakken en structuur van het programma.

Toelating en aanmelden

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor toelating op de pagina over toelating en aanmelden.


Premasterprogramma voor universitaire bachelors

Tilburg University heeft een aangepast premasterprogramma voor studenten met een verwante universitaire bachelor die niet aan de toelatingseisen voldoen. Dit is een programma afgestemd op individuele kennisbehoeften van maximaal 30 ECTS. Als je met je vooropleiding meer dan 30 ECTS nodig hebt, bieden we geen premaster aan. Je wordt dan geadviseerd om eerst een bachelorprogramma te volgen.

Toelating en aanmelden

Met een universitaire bachelor kun je je niet rechtstreeks voor het premasterprogramma inschrijven. Je moet altijd een toelatingsverzoek indienen voor het masterprogramma. De Toelatingscommissie beslist dan, op basis van het volledige toelatingsverzoek, of je al dan niet een premasterprogramma moet volgen.

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor toelating op de pagina over toelating en aanmelden.


Alle masteropleidingen

Meer weten?