Health Humanities

Health Humanities

1 jaar Engelstalig Start eind augustus

Reflecteer op hedendaagse vraagstukken rondom geestelijke en lichamelijke gezondheid vanuit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. Bestudeer hoe opvattingen en ontwikkelingen worden beïnvloed door culturele normen, diversiteit, technologie en de online wereld. Draag vanuit een nieuw perspectief bij aan innovaties, beleidsdiscussies en het publieke debat. Dit is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen

22%
internationale studenten

(van de studenten die zijn gestart in september 2021)

81%
heeft binnen 6 maanden na afstuderen een baan

Nationale Alumni Enquête, 2021 | n=11 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

33
verschillende nationaliteiten

Alumni rapport, 2021 | n=502 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

Programma en vakken

Leer om opvattingen, beweringen, overtuigingen en handelswijzen met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg kritisch te analyseren. Verwerf ook inzicht in de historische en culturele context waarin deze zich hebben ontwikkeld. Maak daarbij gebruik van inzichten en theorieën uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines, waaronder cultuurwetenschappen, genderstudies, geschiedenis, antropologie, filosofie, (online) media studies and technology studies.

Verdiep je in vragen als:

 • Op welke manier beïnvloeden sociaal-culturele factoren onze definitie van 'gezond' en 'normaal' versus 'ziek' en 'abnormaal'? Hoe bepaal je bijvoorbeeld de norm voor een gezond lichaamsgewicht? Of waarom is melancholie in onze cultuur een teken van depressie in plaats van een normaal onderdeel van het leven?
 • Welke politieke opvattingen liggen ten grondslag aan beleidskeuzes binnen de gezondheidszorg? En zijn deze keuzes rechtvaardig en eerlijk? Bijvoorbeeld: moeten anticonceptiva gratis zijn voor alle vrouwen, ongeacht inkomen en leeftijd?
 • Welke invloed hebben nieuwe technologieën en nieuwe media op communicatie, kennisproductie en percepties binnen het gezondheidsdomein? Voel je je bijvoorbeeld gezonder als je je gezondheid voortdurend monitort met wearables en apps?
  • Verbind theorie met praktijk door middel van een stage (optioneel) en gastcolleges van professionals uit het veld.
  • Publiceer voor Diggit Magazine en leer hoe je wetenschappelijke kennis en analyses op aansprekende wijze onder de aandacht van een breder publiek kunt brengen.

Health Humanities is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen. Je kiest altijd één van de tracks.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Cultural Practices of Knowledge Production in Health and Medicine
 • Online Health Practices
 • The Normal and the Abnormal
 • Diversity and Equity in Health and Medicine 

Bekijk het programma en de vakken

 • Masterstudent Marieke

  Marieke Hendriks

  Alumna | Customer Success Manager / Coach | GoodHabitz

  "Ik krijg veel verschillende inzichten over gezondheid (zowel mentaal als fysiek) en ziekte. De multidisciplinaire aanpak van het programma maakt het uitdagend en interessant."

 • Tessa Visser

  Tessa Visser

  Alumna | Junior researcher Diversity & Inclusion | Mulier Instituut

  "Deze master heeft me geleerd om kritisch te denken, specifiek over de huidige standaarden, meetinstrumenten en normen rondom gezondheid en gezondheidszorg. Ook heeft het mijn kennis over inclusie en diversiteit in dit domein verbreed."

Carrièreperspectieven

Als afgestudeerde van deze track ben je in staat om vanuit verschillende invalshoeken kritisch te reflecteren op praktijken en theorieën in de hedendaagse gezondheidszorg. Hiermee kun je een waardevolle bijdrage leveren aan beleidsdiscussies, het publieke debat en de ontwikkeling van innovatieve benaderingen, programma's en instrumenten.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Stafadviseur Universitair Medisch Centrum (UMC) Maastricht
 • Promovendus bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van Tilburg University
 • Medewerker inkoopondersteuning bij zorgverzekeraar CZ Groep
 • Junior onderzoeker Diversiteit & Inclusie bij het Mulier Instituut

Alumni facts

 • 81% van onze studenten vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan 
 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3.4

Bron:  Nationale Alumni Enquête 2021 | n = 11, (alle tracks master Kunst- en Cultuurwetenschappen)

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze mastertrack start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Een bachelor in een van de volgende (of aanverwante) richtingen:

 • Cultuurwetenschappen
 • Antropologie
 • Sociologie
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Geneeskunde
 • Science and Technology Studies
 • Liberal Arts and Sciences
 • Literatuurwetenschappen
 • Religiewetenschappen
 • De academische achtergrond van studenten in onze master is zeer divers. Studenten met een bachelordiploma in een andere richting zijn ook welkom om zich aan te melden.
 • Heb je een hbo-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de premaster. Deze geeft na afronding toegang tot de master.

Premaster:

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als studenten van het hbo. De premaster bestaat uit 5 vakken van 6 ECTS per vak. De studielast kan worden verspreid over een half jaar of een jaar.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de MSc Health Humanities?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden