Health Humanities

Health Humanities

1 jaar Engelstalig Start eind augustus

Combineer inzichten uit de cultuurwetenschappen, filosofie, geschiedenis en antropologie om hedendaagse vraagstukken rondom geestelijke en lichamelijke gezondheid te benaderen. Bestudeer hoe opvattingen over ziekte en gezondheid historisch en cultureel gesitueerd zijn. Reflecteer op hedendaagse en technologische ontwikkelingen binnen het gezondheidsdomein. Dit is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen

DISCLAIMER: Programma stopt in 2025

September 2024 is het laatste startmoment voor dit programma, daarna zal de mastertrack Health Humanities niet langer worden aangeboden. Deze beslissing heeft geen invloed op studenten die op dit moment zijn ingeschreven voor de master Health Humanities. Pre-masterstudenten die zich hebben ingeschreven voor het Health Humanities programma in september van het academische jaar 2023-2024, hebben nog steeds de mogelijkheid om de master Health Humanities te volgen in het nieuwe academische jaar. Om een Health Humanities diploma te behalen, moet je het masterprogramma afronden in het academische jaar 2024-2025. 

Bekijk onze andere masteropleidingen en vind een opleiding die bij jouw past. 

22%
internationale studenten

(van de studenten die zijn gestart in 2023)

81%
heeft binnen 6 maanden na afstuderen een baan

Nationale Alumni Enquête, 2021 | n=11 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

33
verschillende nationaliteiten

Alumni rapport, 2021 | n=502 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

Programma en vakken

Leer om opvattingen, beweringen, overtuigingen en handelswijzen met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg kritisch te analyseren. Verwerf ook inzicht in de historische en culturele context waarin deze zich hebben ontwikkeld. Maak daarbij gebruik van inzichten en theorieën uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines, waaronder cultuurwetenschappen, genderstudies, geschiedenis, antropologie, filosofie, (online) media studies and technology studies.

Verdiep je in vragen als:

 • Hoe vindt kennisproductie plaats in relatie tot ziekte en gezondheid? Bijvoorbeeld: hoe werkt evidence based medicine en waarom is het zo’n belangrijk onderdeel van de huidige biomedische wetenschap? Welke rol spelen getallen, beelden en verhalen in de productie van kennis over gezondheid?  
 • Welke politieke opvattingen liggen ten grondslag aan beleidskeuzes binnen de gezondheidszorg? En zijn deze keuzes inclusief en rechtvaardig? Bijvoorbeeld: voor welke lichamen is er plek in de publieke ruimte en voor welke niet? Welke rol speelt gender in het tot stand komen van medische kennis en de zorgverlening?   
 • Hoe wordt ons denken over normaal en afwijkend gevormd door sociaal-culturele normen? Bijvoorbeeld: welke waarden en aannames liggen ten grondslag aan de BMI index? Waarom is melancholie in onze cultuur een teken van depressie en geen normaal onderdeel van het leven?  
 • Welke implicaties hebben de vele nieuwe technologieën op ons denken en handelen in relatie tot ziekte en gezondheid? Bijvoorbeeld: voel je je gezonder door je gezondheid te monitoren met wearables en apps? En als AI wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose, wie is er dan verantwoordelijk als het een keer fout gaat: de ontwikkelaar of de behandelaar?   

Verbind theorie met praktijk door middel van een stage (optioneel) en gastcolleges van professionals uit het veld.

Publiceer voor Diggit Magazine en leer hoe je wetenschappelijke kennis en analyses op aansprekende wijze onder de aandacht van een breder publiek kunt brengen.

Health Humanities is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen. Je kiest altijd één van de tracks.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Cultural Practices of Knowledge Production in Health and Medicine
 • Online Health Practices
 • The Normal and the Abnormal
 • Diversity and Equity in Health and Medicine 

Bekijk het programma en de vakken

 • Alumna Heleen van der Zee

  Heleen van der Zee

  Alumna | Trainee consultant | Q-Consult Zorg

  "Bij de master Health Humanities kreeg ik de mogelijkheid om vraagstukken binnen de gezondheidzorg te onderzoeken. De brede blik waar zowel aandacht werd besteed aan vraagstukken rondom patiëntervaring en -perspectief als beleid en inclusie, maken dat ik binnen mijn huidige werk vanuit verschillende perspectieven mee kan denken."

 • Tessa Visser

  Tessa Visser

  Alumna | Junior researcher Diversity & Inclusion | Mulier Instituut

  "Deze master heeft me geleerd om kritisch te denken, specifiek over de huidige standaarden, meetinstrumenten en normen rondom gezondheid en gezondheidszorg. Ook heeft het mijn kennis over inclusie en diversiteit in dit domein verbreed."

Carrièreperspectieven

Als afgestudeerde van deze track ben je in staat om vanuit verschillende invalshoeken kritisch te reflecteren op praktijken en theorieën in de hedendaagse gezondheidszorg. Hiermee kun je een waardevolle bijdrage leveren aan beleidsdiscussies, het publieke debat en de ontwikkeling van innovatieve benaderingen, programma's en instrumenten.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Stafadviseur Universitair Medisch Centrum (UMC) Maastricht  
 • Promovendus bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van Tilburg University  
 • Junior onderzoeker Diversiteit & Inclusie bij het Mulier Instituut  
 • Rijkstrainee bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Alumni facts

 • 81% van onze studenten vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan 
 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3.4

Bron:  Nationale Alumni Enquête 2021 | n = 11, (alle tracks master Kunst- en Cultuurwetenschappen)

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze mastertrack start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Een bachelor in een van de volgende (of aanverwante) richtingen:

 • Cultuurwetenschappen
 • Antropologie
 • Sociologie
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Geneeskunde
 • Science and Technology Studies
 • Liberal Arts and Sciences
 • Literatuurwetenschappen
 • Religiewetenschappen
 • De academische achtergrond van studenten in onze master is zeer divers. Studenten met een bachelordiploma in een andere richting zijn ook welkom om zich aan te melden.
 • Heb je een hbo-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de premaster. Deze geeft na afronding toegang tot de master.

Premaster:

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als studenten van het hbo. De premaster bestaat uit 5 vakken van 6 ECTS per vak. De studielast kan worden verspreid over een half jaar of een jaar.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Stel je eigen e-brochure samen met informatie over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en meer. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de MSc Health Humanities?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden