Health Humanities

Carrièreperspectieven Health Humanities

Draag vanuit een nieuw perspectief bij aan beleidsdiscussies en het publieke debat over gezondheid en gezondheidszorg, en aan de ontwikkeling van innovatieve benaderingen, programma's en hulpmiddelen.

Kennis en vaardigheden

Als afgestudeerde van deze track ben je in staat om vanuit verschillende invalshoeken kritisch te reflecteren op praktijken en theorieën in de hedendaagse gezondheidszorg. Je hebt kennis van de historische en culturele context waarin opvattingen, beweringen, overtuigingen en praktijken zich hebben ontwikkeld, evenals van de invloed van technologie en de online wereld.

Dit stelt je in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies, het publieke debat en de ontwikkeling van innovatieve benaderingen, programma's en instrumenten.

Dit kan binnen diverse disciplines, bijvoorbeeld de journalistiek, communicatie, onderwijs, onderzoek, beleidsvorming, management, de creatieve en culturele sector, consultancy en counseling. Je carrièremogelijkheden zullen mede afhangen van de kennis en vaardigheden die je tijdens je bachelor en/of in de praktijk hebt ontwikkeld.

De (optionele) stage biedt je de kans om je te oriënteren op mogelijke toekomstige beroepen. Studenten liepen bijvoorbeeld stage bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, BeBright Consultancy (adviesbureau voor strategie en innovatie in de zorg), Trimbos (kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving), Kunstloc Brabant (betrokkenheid bij een kunstproject met als thema gezondheid) en het ETZ ziekenhuis.

Werkveld Health Humanities

Voorbeelden van domeinen die beroepsmogelijkheden bieden:

 • Gezondheidsmanagement
 • Onderwijsinstellingen en creatieve beroepen
 • Medische klachtencommissies
 • Opkomende beroepen, zoals counselors om zowel patiënten als professionals te ondersteunen bij kwesties rondom zingeving en/of normatieve / ethische kwesties.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als

 • Stafadviseur Universitair Medisch Centrum (UMC) Maastricht
 • PhD onderzoeker bij het departement Developmental Psychology van Tilburg University
 • Medewerker Zorginkoopondersteuning bij zorgverzekeraar CZ Groep
 • Junior researcher Diversity & Inclusion bij het Mulier Instituut
 • Rijkstrainee bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • Alumna Heleen van der Zee

  Heleen van der Zee

  Trainee-Consultant | Q-Consult Zorg

  "Bij de master Health Humanities kreeg ik de mogelijkheid om vraagstukken binnen de gezondheidzorg te onderzoeken. De brede blik waar zowel aandacht werd besteed aan vraagstukken rondom patiëntervaring en -perspectief als beleid en inclusie, maken dat ik binnen mijn huidige werk vanuit verschillende perspectieven mee kan denken."

 • Tessa Visser

  Tessa Visser

  Junior researcher Diversity & Inclusion | Mulier Instituut

  "Deze master heeft me geleerd om kritisch te denken, specifiek over de huidige standaarden, meetinstrumenten en normen rondom gezondheid en gezondheidszorg. Ook heeft het mijn kennis over inclusie en diversiteit in dit domein verbreed."

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3,4
 • 82% van onze studenten vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan 

Bron:  Nationale Alumni Enquête 2021 | n = 11, (alle tracks master Kunst- en Cultuurwetenschappen)

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Als student van Tilburg University kunnen we je – bovenop de vaardigheden die je tijdens je opleiding zelf opdoet – op de volgende manieren helpen met je overgang naar de arbeidsmarkt:

 • Coaching, ondersteuning en trainingen op het gebied van sollicitatie- en communicatievaardigheden door het Career Center.
 • Individuele loopbaanbegeleiding of hulp bij het vinden van een stage door de Career Services Officers.
 • Ontmoet potentiële werkgevers en raak alvast bekend met de arbeidsmarkt op diverse carrière-evenementen georganiseerd met de studieverenigingen.
 • Cursussen ondernemerschap en hulp bij het starten van je eigen onderneming.

Meer over onze Career Services

Meer over onze services op het gebied van ondernemerschap

Geïnteresseerd in de MSc Health Humanities?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden