Students participating in a lecture

Premaster Health Humanities

De premaster Health Humanities is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

  • De premaster Health Humanities bestaat uit vijf vakken en kan in een half jaar afgerond worden, waarbij je als student kunt kiezen tussen twee startmomenten: eind augustus of eind januari.
  • Het is ook mogelijk om de vakken van de premaster te spreiden over twee semesters. Je doet er dan een jaar over om de premaster af te ronden.
Vakken premaster Health Humanities

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Geïnteresseerd in de MSc Health Humanities?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden