Carrièreperspectief Research Master in Individual Differences and Assessment

Uitstekende voorbereiding op een wetenschappelijke carrière

De Research Master in Individual Differences and Assessment is een uitstekende voorbereiding op een verdere carrière in de wetenschap. Daarmee zijn je arbeidsperspectieven goed:

  • Uit de WO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt blijkt dat 94% van de afgestudeerden van research masters binnen 1,5 jaar na afstuderen werk heeft (bron: http://www.kiesjestudie.nl).
  • Uit een recent rapport van de Nederlandse overheid (Peaks in Sight, p. 9) blijkt dat meer dan de helft van de alumni van research masters in een baan als AIO terecht komt.

Of ga in een toepassingsgebied aan de slag op het gebied van werk en gezondheid

De research master bereidt ook voor op onderzoeksfuncties op toegepast gebied. Dit sluit mooi aan bij het motto van de universiteit, "Advancing Society". De master concentreert zich op de gebieden werk en gezondheid. Die sluiten perfect aan bij de zwaartepunten van de faculteit Social and Behavioral Sciences en zijn in hoge mate maatschappelijk relevant:

  • Een voorbeeld op het gebied van werk is het zogenaamde job crafting: het aanpassen van de werkcontext aan sterktepunten en interesses van het individu.
  • En op het gebied van gezondheid speelt bijvoorbeeld personalized medicine een steeds belangrijkere rol in het verhogen van de effectiviteit van zorg en de tevredenheid van patiënten: het op basis van individuele factoren bepalen welke behandeling voor de patiënt het meest effectief is.Alle masteropleidingen

Meer weten?