Programma Research Master in Individual Differences and Assessment

Het programma van de Research Master in Individual Differences and Assessment bestaat uit een mix van:

 • Interactieve hoorcolleges
  De inhoudelijke basiscursussen bestaan uit een mix van hoorcolleges en werkcolleges.
 • Hands-on leren via practica
  In de cursussen op het gebied van methodenleer, statistiek en psychometrie neem je deel aan practica onder begeleiding van een ervaren docent.
 • Traineeships
  In traineeships loop je mee in actieve onderzoeksgroepen en ervaar je hoe het is om vaardigheden in de praktijk toe te passen.
 • Individuele begeleiding bij het schrijven van papers
  Als wetenschapper communiceer je resultaten in artikelen. Je leert daarom een literatuurreview en een onderzoeksartikel te schrijven. In zeer goed beoordeelde gevallen kun je dat artikel indienen bij een internationaal vaktijdschrift!

Structuur van het programma in het eerste jaar

Eerste semester

Het programma richt zich in het eerste semester van het eerste jaar op het verkrijgen van een brede basis van kennis over en inzicht in onderzoek naar individuele verschillen en hun meting.

 • Het programma behandelt de belangrijkste theoretische modellen van persoonlijkheid, motivatie, en intelligentie.
 • Ook wordt ingegaan op biologische grondslagen van individuele verschillen en op de ontwikkeling over de levensloop.
 • Ten slotte wordt in twee cursussen een statistische basis gelegd voor het doen van solide psychometrisch onderzoek.

Tweede semester

 • In het tweede semester krijg je onderwijs in structurele vergelijkingsmodellen (structural equation models) die onder andere op longitudinale data kunnen worden toegepast.
 • Bovendien maak je kennis met een breed spectrum aan assessmentmethoden en doe je tijdens de eerste interne traineeship onderzoeksvaardigheden op.
 • Voorzien van deze kennis en ervaring begin je aan je first-year paper, een conceptartikel dat op een wetenschappelijke conferentie gepresenteerd kan worden.
 • Hiervoor krijg je ook de ruimte, doordat je het international traineeship door middel van een congresbezoek kunt invullen.

Structuur van het programma in het tweede jaar

Eerste semester

 • Je begint het tweede jaar met twee cursussen die ingaan op onderzoek over de rol van individuele verschillen in gezondheid en arbeid. Deze thema’s sluiten aan bij de twee onderzoekzwaartepunten van de faculteit:
  • Health and Care
  • People, Work and Organizations
 • Verder doe je drie traineeships die gericht zijn op het toepassen van wetenschappelijke vaardigheden en het geven van kritische feedback.
 • Je sluit het eerste semester af met een cursus programmeren en een Elective Course die aansluit bij je eigen onderzoeksinteresses.

Tweede semester

 • In het tweede semester van het tweede jaar sluit je de opleiding af met de masterthesis, een wetenschappelijke meesterproef.
 • In het geval van een zeer goed resultaat kan je masterthesis voor publicatie bij een wetenschappelijk tijdschrift worden aangeboden.
 • Voorafgaand aan de masterthesis volg je een cursus over ethiek en datamanagement. Hierin leer je over de eisen van onderzoeksethiek en verantwoord datamanagement.
 • Het schrijfproces zelf wordt begeleid door een onderzoeksseminar waarin je de verschillende fasen van het wetenschappelijke schrijfproces leert perfectioneren.

Cursussen

Bekijk de cursussen van dit programma

 • Theoretical Models of Individual Differences (6 ECTS)
  History and theory of personality, motivation, and intelligence research.
 • Biological and Physiological Correlates of Individual Differences (6 ECTS)
  Behavior genetics; biological and physiological parameters and how to measure them.
 • Multivariate Analysis, Including Multilevel Models (part I 3 ECTS, part II 3 ECTS)
  Regression models including multilevel analysis, factor analysis and principal components analysis, discriminant analysis, multivariate analysis of variance, and loglinear models.
 • Dynamics of Individual Differences (6 ECTS)
  Short-­term fluctuations and longer-­term development.
 • Psychometrics: Measurement of Individual Differences, Theory and Practice (6 ECTS)
  Measurement models for individual differences (classical and novel approaches) and test and questionnaire construction, person-­centered methods.
 • Internal Traineeship 1-­4 (4 x 3 ECTS)
  Acquisition and application of research skills while embedded in active research group; learning to review and provide scientific feedback on research.
 • Structural Equation Modeling and Analysis of Longitudinal Data (6 ECTS)
  Structural equation models, confirmatory factor analysis, longitudinal analysis.
 • Extended Assessment Methods (6 ECTS)
  Methods that supplement self-­report, single informant, and one-­shot assessment.
 • International Traineeship (3 ECTS)
  Getting acquainted with scientific research and researchers abroad.
 • First-­Year Paper (12 ECTS)
  Synthesizing scientific literature, deriving research questions, analyzing available data, and presenting results.
 • Advanced Applications: Individual Differences, Personality and Health (6 ECTS)
  Personalized medicine, coping with illness, risk and protective factors.
 • Advanced Applications: Individual Differences and Work (6 ECTS)
  Personnel selection, performance evaluation, employee resilience.
 • Programming
  Writing statistical syntax; advanced data transformations; R code.
 • Elective Course (6 ECTS)
  Students select a course from the list of recommendations.
 • Ethics and Datamanagement (3 ECTS)
  Scientific integrity and ethics; write Institutional Review Board (IRB;; ethics) proposal to obtain permission for conducting MA research.
 • Master’s Thesis (part I 12 ECTS, part II 12 ECTS)
  • Part I; Reviewing literature, discussing ideas, writing independent research proposal;;
   collecting data.
  • Part II; Finishing data collection, analyzing data, writing a thesis obeying the requirements of a journal article.

Bekijk het cursusoverzicht voor de uitgebreide cursusomschrijvingen.

Alle masteropleidingen

Meer weten?